Lokaler och utrustning

Lokaler som förvaltas av IT-centret

Som studerande vid universitetet har du tillgång till arbetsutrymmen i allt från de stora datorcentralerna till enskilda arbetsställen med snabb tillgång. Till ditt förfogande finns sammanlagt omkring 600 arbetsställen. Lokalerna kan användas av alla som har ett giltigt användarnamn. Det finns också datorer avsedda för alla studerande vid universitetet på arbetsställena i universitetets bibliotek.

I många lokaler finns ett ID Point-serviceställe där du kan sköta behörighetsärenden i anknytning till studierna. Läs mera om lokalerna och öppettiderna i Flamma.

Utrustningen i lokalerna

Största delen av lokalerna är utrustade med basdatorer. I vissa lokaler finns dessutom några bättre utrustade datorer som till exempel har skanner, ombrytningsprogram och bildhanteringsprogram. Dessa datorer finns till exempel på fjärde våningen i Alexandria.

Nästan alla datorer är PC-datorer som fungerar med Windows. Du får mera information om lokaler och utrustning i Flamma. I nästan alla lokaler finns avgiftsbelagda skrivare. På dem kan du också skanna arbeten gratis till din e-post.

Användning om natten

En del av IT-centrets datorcentraler kan också utnyttjas utanför de normala öppettiderna. De här lokalerna är med vissa undantag öppna kl. 07.00–01.00. För att få tillgång till lokalerna behöver du en magnetnyckel, som du kan ansöka om på behörighetsexpeditionen. Om du är anmäld som närvarande kan du hämta en magnetnyckel på behörighetsexpeditionen. För att få en nyckel måste du ha ett giltigt användarnamn till något av datorsystemen vid universitetet. Du får närmare instruktioner om nattanvändning och hur du kan ansöka om en magnetnyckel på Helpdesk.

Grupparbetslokaler

För studerande finns också lokaler med varierande utrustning som kan bokas för grupparbeten. Du får veta mera om grupparbetslokalerna och utrustningen i dem på bibliotekets webbplats. Grupparbetsrummen kan bokas på nätet via Office 365-kalendern. Anvisningar för bokning grupparbetsrummen finns på Helpdesk.

Fakulteternas egna lokaler

En del fakulteter eller utbildningsprogram har egna IT-lokaler som de underhåller självständigt. Fakultetens lokaler är ofta avsedda för studerande inom fakulteten. Användningen av dessa kan förutsätta andra åtgärder som det lönar sig att ta reda på av lokaladministratörerna.