Lärdomsprov

Lärdomsprov finns i bibliotekets samlingar både tryckta och digitala. Du kan läsa tryckta lärdomsprov i bibliotekets lokaler. Nyare lärdomsprov finns i allmänhet tillgängliga digitalt.

Sök ett enskilt lärdomsprov från Helsingfors universitet i Helka med avhandlingens titel eller med författarens namn. Du hittar information om både tryckta och digitala lärdomsprov i Helka.

  • Om det digitala lärdomsprovet har publicerats öppet kan du läsa lärdomsprovet direkt från länken i Helka.
  • Om det digitala lärdomsprovet inte har publicerats öppet kan du bara se lärdomsprovet information från Helka, men du kan läsa det via bibliotekskioskerna i bibliotekets verksamhetsställen.
  • Du kan se det tryckte lärdomsprovets placeringsinformation i Helka. Du kan be om att läsa lärdomsprov med Helkas bokningsfunktion.

Du kan söka digitala lärdomsprov också från Helda, Helsingfors universitets öppnas publikationsarkiv. Om du vill bläddra i digitala lärdomsprov eller göra mera exakta sökningar i lärdomsprovens innehåll bör du använda Helda.

Låda och text inringat på Heldas startsida: Lärdomsprov och avhandlingar

Lärdomsprovet har publicerats öppet om författaren har gett tillstånd att publicera den. Helsingfors universitet rekommenderar öppen publicering av lärdomsprov. Mer information om den öppna publiceringen av lärdomsprov finns i Instruktioner för studerande.

Mer information om hur du söker Helsingfors universitets lärdomsprov finnspå Helsingfors universitets biblioteks webbplats (på finska).

Övriga högskolors lärdomsprov bör du söka på Finna.fi.