Lärdomsprov

Lärdomsprov finns i bibliotekets samlingar både tryckta och digitala. Du kan läsa tryckta lärdomsprov i bibliotekets lokaler. Nyare lärdomsprov finns i allmänhet tillgängliga digitalt.

Sök ett enskilt lärdomsprov från Helsingfors universitet i Helka med avhandlingens titel eller med författarens namn. Du hittar information om både tryckta och digitala lärdomsprov i Helka.

Du kan begränsa din sökning i Helka till avhandlingar vid Materialtyp: välj till exempel Pro gradu-avhandling eller doktorsavhandling.

Begränsning av Helkas sökning: inringat Materialtyp, under vilken inringat alternativen Pro gradu-avhandling och doktorsavhandling.

  • Om det digitala lärdomsprovet har publicerats öppet kan du läsa lärdomsprovet direkt från länken i Helka.
  • Om det digitala lärdomsprovet inte har publicerats öppet kan du bara se lärdomsprovet information från Helka, men du kan läsa det via bibliotekskioskerna i bibliotekets verksamhetsställen.
  • Du kan se det tryckte lärdomsprovets placeringsinformation i Helka. Du kan be om att läsa lärdomsprov med Helkas bokningsfunktion.

Du kan söka digitala lärdomsprov också från Helda, Helsingfors universitets öppnas publikationsarkiv. Om du vill bläddra i digitala lärdomsprov eller göra mera exakta sökningar i lärdomsprovens innehåll bör du använda Helda.

Lärdomsprovet har publicerats öppet om författaren har gett tillstånd att publicera den. Helsingfors universitet rekommenderar öppen publicering av lärdomsprov.

Övriga högskolors lärdomsprov bör du söka på Finna.fi.

Läs mer:
Öppen publicering av avhandlingar (Studietjänsten)
Anvisningar för sökning av avhandlingar vid Helsingfors universitet (bibliotekets webbplats, på finska)