Planera informationshantering

Förutom att planera informationsinsamling är det bra att fundera över planeringen av informationshantering, till exempel lagring av den information man hittat samt organisering och namngivning av filer.

I informationshanteringen ingår t.ex.

  • hur du namnger dina filer och olika versioner av dina arbeten
  • hur många säkerhetskopior du har och var du har sparat dem
  • var du bearbetar och sparar dina skriftliga arbeten som du gör i samarbete med andra
  • hur du samlar in referenser till artiklar och böcker och var du sparar dem (referenshantering)

Till hantering av anteckningar kan du använda bl.a. OneNote och OneDrive, som ingår i Microsoft Office ProPlus -paketet.

Biblioteket erbjuder RefWorks-programmet för referenshantering.

Du kan hitta djupgående information om datahantering i Research Data Management Guide

För att undvika onödiga ansträngningar och misstag ska du noga planera din informationssökning på förhand och skriva upp både sökplanen och de olika faserna i sökprocessen. Detta gäller särskilt om det är fråga om en mycket omfattande informationssökning. Det är lätt att återvända till en dokumenterad plan och dokumenterade händelser efteråt.