Planera informationshantering

Förutom att planera informationsinsamling är det bra att fundera över planeringen av informationshantering, till exempel lagring av den information man hittat samt organisering och namngivning av filer.

I informationshanteringen ingår t.ex.

  • hur du namnger dina filer och olika versioner av dina arbeten
  • hur många säkerhetskopior du har och var du har sparat dem
  • var du bearbetar och sparar dina skriftliga arbeten som du gör i samarbete med andra
  • hur du samlar in referenser till artiklar och böcker och var du sparar dem (referenshantering)

För att undvika onödiga ansträngningar och misstag ska du noga planera din informationssökning på förhand och skriva upp både sökplanen och de olika faserna i sökprocessen. Detta gäller särskilt om det är fråga om en mycket omfattande informationssökning. Det är lätt att återvända till en dokumenterad plan och dokumenterade händelser efteråt.

Till hantering av anteckningar kan du använda bl.a. OneNote och OneDrive, som ingår i Microsoft Office ProPlus -paketet.

När du skriver en akademisk text som innehåller många bibliografiska källor kan du använda ett referenshanteringsprogram för att hantera dem. Program för referenshantering som ofta används är till exempel Zotero, Mendeley och Endnote.

Du kan hitta djupgående information om datahantering i Research Data Management Guide