Planera informationshantering

Förutom att planera informationsinsamling är det bra att fundera över planeringen av informationshantering, till exempel lagring av den information man hittat samt organisering och namngivning av filer.

I informationshanteringen ingår t.ex.

  • hur du namnger dina filer och olika versioner av dina arbeten
  • hur många säkerhetskopior du har och var du har sparat dem
  • var du bearbetar och sparar dina skriftliga arbeten som du gör i samarbete med andra
  • hur du samlar in referenser till artiklar och böcker och var du sparar dem (referenshantering)

För att undvika onödiga ansträngningar och misstag ska du noga planera din informationssökning på förhand och skriva upp både sökplanen och de olika faserna i sökprocessen. Detta gäller särskilt om det är fråga om en mycket omfattande informationssökning. Det är lätt att återvända till en dokumenterad plan och dokumenterade händelser efteråt.

Till hantering av anteckningar kan du använda bl.a. OneNote och OneDrive, som ingår i Microsoft365 ProPlus -paketet.

När du skriver en akademisk text som innehåller många bibliografiska källor kan du använda ett referenshanteringsprogram för att hantera dem. Program för referenshantering som ofta används är till exempel Zotero, Mendeley och Endnote.

Läs mer:
Information om olika referenshanteringsprogram och deras användning  (bibliotekets referenshanteringsguide)
Information om datahantering (bibliotekets datahanteringsguide)

Ragnar hade nått det skede i sina studier där han finslipade och korrekturläste sin pro gradu-avhandling. Han bad också sin vän Nelli om hjälp med korrekturläsningen. Vännerna tyckte att texten såg ut att vara färdig att lämnas in och de hittade inga fler fel. Ragnar höll just på att lämna in sin gradu när han märkte att avhandlingen saknade alla källhänvisningar.
Ragnar hade glömt att skriva upp källorna under arbetet. Han återvände till universitetsbiblioteket och började febrigt leta efter de källor han använt i sin gradu från olika databaser och böcker. På datorn lade Ragnar till källor i sitt arbete så hektiskt att hans dator kraschade. Ragnar kunde inte få igång datorn igen och hade inga säkerhetskopior av sin gradu.
Ragnar missade avhandlingens deadline eftersom han använde följande vecka till att söka efter och ange de källor han använt. Han betalade en stor summa till ett datorföretag för att få sin dator fixad och sina filer återställda. ”Jag önskar att jag redan från början hade fattat att ange källhänvisningarna och kommit ihåg att göra säkerhetskopior”, funderade Ragnar och suckade djupt när han äntligen kunde lämna in sin avhandling. Nelli var nöjd över att hon inte längre behövde lyssna på Ragnars vånda.

Läs mer om hur du sparar filer i avsnittet Säkerhetskopior av filer i Studentens digitalkompetens.