Övningar i avsnitt 3.4

ÖVNINGAR 3.4

  1. Red ut vad uppgifterna i följande referenser betyder: Einolander J, Vanharanta H, Chang YS, Kantola J. Comparing university students’ commitment – a multicultural case study. Theoretical Issues in Ergonomics Science 2016;17(3):267-283.
  2. Rätt eller fel? Upphovsrätten för en bok kan uppstå t.ex. hos en förläggare.
  3. Rätt eller fel? Du får kopiera J. L. Runebergs (1804-1877) dikt Vårt land till din webbsida, bara du anger den som ett citat.
  4. Rätt eller fel? Du kan på din blogg publicera ett CC BY 4.0-licensierat foto från bildbanken utan att nämna upphovsmannen.
  5. Rätt eller fel? Du får lägga upp ett fotograf din morbror har tagit av dig på din hemsida.

FACIT 3.4

  1. Författarnas namn. Tidskriftsartikelns rubrik. Namnet på tidskriften. Utgivningsår;årgången (numret): artikelns sidor i tidskriften.
  2. Fel. Upphovsrätten uppstår alltid hos upphovsmannen. Man måste alltid förhandla skilt om att överföra rättigheterna till t.ex. en förläggare.
  3. Rätt. Det har gått över 70 år sedan J. L. Runeberg dog.
  4. Fel. CC BY 4.0-licensen förutsätter att upphovsmannens namn anges.
  5. Fel. Du behöver tillstånd av din morbror att sprida fotot över webben.