Videokommunikation

Helsingfors universitets videotjänst Unitube erbjuder dig en mängd olika videoinspelningar av bl.a. föreläsningar och seminarier. I samband med många studieperioder erbjuds även föreläsningsinspelningar eller möjlighet att delta i föreläsningarna och andra evenemang på distans via webben. Dessutom kan du själv dra nytta av tjänsterna och ordna möten och workshoppar som gäller studierna via nätet och dela dina inspelningar med andra.

På den här sidan berättar vi om:

 • Inspelningar, evenemang och möten
  • Unitube-uppspelning
  • Zoom
  • Andra videor
 • Producera och dela videor
  • Unitube-uppladdningssajt
  • Unitube-studior och -salar

Inspelningar, evenemang och möten

Unitube-uppspelning

Unitube är en för studerande och personal vid universitet utvecklad kanal för att se och dela videoinspelningar. Du hittar Unitube på universitetets öppna webbplats på www.helsinki.fi/fi/unitube. På Unitube kan du följa med föreläsningar och inspelningar som sänds direkt från föreläsningssalar och inspelningar av föreläsningar, undervisnings- och instruktionsinspelningar och andra inspelningar som lagts ut på nätet.

På Unitube publiceras videoinspelningarna som serier. Du hittar vanligtvis videor som du vill se genom att sortera inspelningarna efter serie eller fakultet. Observera också att visningsbehörigheterna för vissa Unitube-videor är begränsade så att de bara syns för deltagarna i en viss Moodle-kurs.

Zoom

Videokommunikationstjänsten Zoom, som presenterades på föregående sida, lämpar sig bäst för schemalagda möten, webbseminarier och undervisningsbruk.

Med Zoom kan du också spara evenemang, skärminspelningar eller nästan vilket videoinnehåll som helst med hjälp av en app i telefonen eller datorn. Zoom-inspelningarna sparas på datorn som filer i mp4-format. Därifrån kan du dela dem till andra vid universitetet t.ex. via Unitube-nedladdningssajten (mer information om uppladdningssajten finns nedan på denna sida).

På bilden nedan jobbar Raimo och Trälle på en presentation tillsammans på distans med hjälp av Zoom:

Du kan skapa och skicka enkla, klickbara inbjudningar till Zoom-evenemang via Outlook-kalendern, om du tar i bruk Outlook-tillägget i Zoom. Du hittar anvisningar för denna och de övriga basfunktionerna i Zoom via Helpdesk-webbplatsen.

Andra videor

Det kan också erbjudas andra videoinspelningar under en studieperiod. En del av lärarna kan eventuellt lägga ut videoinspelningar på allmänt kända tjänster för delning av videoinspelningar som till exempel YouTube eller Vimeo.

Videomaterial kan också finnas som separata, nedladdningsbara filer till exempel i avi-, mov- eller mp4-format. Du kan öppna dessa filformat med visningsprogram, även om videorna även kan fungera direkt i webbläsarfönstret. Gratisprogrammet VLC Player lämpar sig väl för att öppna video- och ljudfiler.

Producera och dela videor

Unitube-uppladdningssajt

Alla vid universitetet kan föra sina inspelningar till Unitube-uppladdningssajten, varifrån de kan delas och inbäddas för andra att se till exempel på Moodle-kurser eller Unitube-uppspelningen. Unitube-uppladdningssajten finns på adressen lataamo.helsinki.fi.

På uppladdningssajten kan du spara till exempel datoranimationer och videoinspelningar som du gjort med pekplatta, mobiltelefon eller videokamera.

Unitube-studior och -salar

På olika håll vid universitetet finns det undervisningslokaler och studior där det har installerats Unitube-lagringsutrustning. I dessa så kallade Unitube-lokaler, som ska bokas separat, kan du spela in och spara till exempel videor med bra utrustning och i ändamålsenliga lokaler direkt på Unitube-uppladdningssajten. Utrustningen används med hjälp av navigeringsbordet i salen. Närmare instruktioner om användningen av Unitube-uppladdningssajten och utrustningen för inspelning av föreläsningar finns på Helpdesk-webbplatsen.