Videokommunikation

Zoom

Zooms-videokommunikationstjänsten är ett vanligt videokommunikationsverktyg för distansundervisning och distansmöten. Studerande kan också använda Zoom fullt ut för sina egna behov med Helsingfors universitets användarnamn – mer om detta i avsnittet om grupparbete härnäst.

I Moodle har Zoom som inlärningsmiljö en roll som motsvarar närundervisning, istället för studier som är oberoende av tid och plats. Interaktion med läraren och andra studeranden är också möjlig med chatt, video och ljud.

Med Zoom-applikationen kan man också spela in zoom-möten (särskilt självskapade möten; inspelning av möten som skapats av andra människor kräver inspelningsrättigheter, t.ex. i rollen som Co-host). Zoom-inspelningarna sparas på datorn som filer i .mp4-format. Därifrån kan du dela dem till andra vid universitetet t.ex. via Unitube-uppladdningssajten. Detta arbetsflöde presenteras i videodelen av digitalkompetensens fördjupande del – om universitetets allmänna fördjupande del inte är en del av dina kurskrav bör du ändå läsa instruktionerna för att göra en video om du är intresserad!

På bilden nedan jobbar Raimo och Trälle på en presentation tillsammans på distans med hjälp av Zoom:

Du kan skapa och skicka enkla, klickbara inbjudningar till Zoom-evenemang via Outlook-kalendern, om du tar i bruk Outlook-tillägget i Zoom. Du hittar anvisningar för denna och de övriga basfunktionerna i Zoom via Helpdesk-webbplatsen.

Teams

En annan videokommunikationstjänst som används för distansundervisning är Microsoft Teams. Du kan använda också den här tjänsten med en webbläsare eller en mobil enhet, även om skrivbordsapplikationen är det föredragna verktyget för detta, som med Zoom. Ibland kan det vara omöjligt för en instans som ordnar distansundervisning att använda Zoom och Teams kan då vara det obligatoriska sättet att följa undervisningen.

Teams möjliggör även mångsidigt arbete med Office-dokument i grupper, till exempel, och erbjuder en mer mångsidig arbetsplattform som nästan motsvarar Moodle, där videoanslutning bara är en liten del av tjänsten. Du kan också använda Teams för att spela in skärminspelningsvideor. Mer om Teams-tjänsten i avsnittet om grupparbete.

Unitube-uppspelning

Unitube är en för studerande och personal vid universitet utvecklad kanal för att se och dela videoinspelningar och streamade evenemang. Du hittar Unitube på universitetets öppna webbplats på www.helsinki.fi/fi/unitube. På Unitube kan du följa med föreläsningar och inspelningar som sänds direkt från föreläsningssalar och inspelningar av föreläsningar, undervisnings- och instruktionsinspelningar och andra inspelningar som lagts ut på nätet.

På Unitube publiceras videoinspelningarna som serier. Du hittar vanligtvis videor som du vill se genom att sortera inspelningarna efter serie eller fakultet. Observera också att visningsbehörigheterna för vissa Unitube-videor är begränsade så att de bara syns för deltagarna i en viss Moodle-kurs.

Observera att ljudet i videoklippet kan som standard vara avstängt i webbläsaren, så om du inte hör något men du ser bilden, kontrollera ljudikonen i Unitube-spelaren!

Andra videor

Det kan också erbjudas andra videoinspelningar under en studieperiod. En del av lärarna kan eventuellt lägga ut videoinspelningar på allmänt kända tjänster för delning av videoinspelningar som till exempel YouTube eller Vimeo.

Videomaterial kan också finnas som separata, nedladdningsbara filer till exempel i avi-, mov- eller mp4-format. Du kan öppna dessa filformat med visningsprogram, även om videorna även kan fungera direkt i webbläsarfönstret. Gratisprogrammet VLC Player lämpar sig väl för att öppna video- och ljudfiler.

Producera och dela videor

Producering av videor

Den fördjupande delen täcker produktionen av videor.

I materialet som berör publiceringen av videor i den fördjupande delen av Studentens digitalkompetens berättas mer om publicering av videor på uppladdningssajten.

Unitube-uppladdningssajt

Alla vid universitetet kan föra sina inspelningar till Unitube-uppladdningssajten, varifrån de kan delas och inbäddas för andra att se till exempel på Moodle-kurser eller Unitube-uppspelningen. Unitube-uppladdningssajten finns på adressen lataamo.helsinki.fi.

I materialet som berör publiceringen av videor i den fördjupande delen av Studentens digitalkompetens berättas mer om publicering av videor på Unitube-uppladdningssajten.

På uppladdningssajten kan du spara till exempel datoranimationer och videoinspelningar som du gjort med pekplatta, mobiltelefon eller videokamera.

Unitube-studior och -salar

På olika håll vid universitetet finns det undervisningslokaler och studior där det har installerats Unitube-lagringsutrustning. I dessa så kallade Unitube-lokaler, som ska bokas separat, kan du spela in och spara till exempel videor med bra utrustning och i ändamålsenliga lokaler direkt på Unitube-uppladdningssajten. Utrustningen används med hjälp av navigeringsbordet i salen. Närmare instruktioner om användningen av Unitube-uppladdningssajten och utrustningen för inspelning av föreläsningar finns på Helpdesk-webbplatsen.