Övningar i avsnitt 2.2

ÖVNING 1 – Datorutrymmen och -utrustning

OBS: om du har ett giltigt användarnamn till ett datornät lönar det sig att gå till en datorcentral för att öva sig med att använda en arbetsstation.

Användning av en hemkatalog på nätet

  1. Sök efter snabbikonen för din hemkatalog och öppna mappen My Documents i din hemkatalog. Skapa en ny mapp med namnet Test i mappen. Stäng fönstret.
  2. Starta något ordbehandlingsprogram och skapa ett nytt dokument med det. Skriv ”Prov” på den första sidan. Lagra dokumentet under namnet Prov i Test-mappen i din hemkatalog. Avsluta ordbehandlingsprogrammet.
  3. Starta nu Windows Explorer (inte Internet Explorer, som är en webbläsare). Sök fram dokumentet ”Prov” som du nyss lagrade i din hemkatalog med hjälp av Explorer. Då du hittar dokumentet kan du radera det. Radera även Test-mappen.

ÖVNING 2 – Verksamhet i datorutrymmena

Du kan enkelt reda ut var datorcentralerna och datorklasserna finns med hjälp av deras adresser och karttjänsterna på Internet. Använd en lämplig karttjänst på Internet för att söka fram lämpliga rutter och hur du kan komma hemifrån till datorutrymmena med den allmänna trafiken i huvudstadsregionen.

Karttjänster för huvudstadsregionen:

ÖVNING 3 – Datornätet

Det finns två datorer i en datorklass, dator A och dator B. En studerande använder dator A och lagrar en föreläsning i sin hemkatalog (Z:) samt några artiklar på datorns hårdskiva C:\hy-temp. Den studerande går på kaffe, kommer sedan tillbaka till datorklassen och konstaterar att dator A är upptagen och börjar använda dator B istället. Datorn visar hemkatalogen Z: och datorns hårdskiva C:hy-temp.

Vilka filer kan den studerande läsa på dator B som han lagrade på dator A?

a) föreläsningen
b) artiklarna
c) både och

Svaret är: a) föreläsningen. Lokala hårdskivor syns inte till andra datorer.

Då du lagrar filer vid en datorcentral ska du komma ihåg skillnaden mellan kataloger på datorns hårdskiva och din hemkatalog på nätverksskivan: det är endast filerna på nätet som är skyddade mot andra användare och som du kan hantera från andra arbetsstationer som är kopplade till datornätet.