Sidhuvuden och -fötter

Med sidhuvuden (Header) och –fötter (Footer) avser man text eller bilder som automatiskt skrivs ut i övre eller nedre kanten av varje sida av ett dokument eller del av det. De kan bestå av t.ex. en logotyp eller kontaktuppgifter. På den här sidan ser vi på hur man hanterar dem med Word.

Skapa sidhuvuden och -fötter

Med Word lägger man in sidhuvuden och -fötter i ett dokument genom att  välja önskat alternativ från gruppen Header & Footer (Sidhuvud/sidfot). Välj sedan modell på sidhuvud, –fot eller –nummer från listan som öppnas.

Då du har gjort ditt val kommer det att synas en rad i övre och nedre delen av dokumentet som du arbetar med. De är avskiljda från resten av dokumentet med streckade linjer. På bilden nedan ser man fältet för sidhuvudet.

Lägg in texten eller grafiken för huvudet inom den streckade rutan. om du vill lägga in datum eller sidnummer, ska du använda knapparna på fliken Header and Footer Tools (Verktyg för sidhuvud och sidfot) som har blivit synlig. Gå tillbaka till normal vy genom att klicka på knappen Close Header and Footer (Stäng sidhuvud/fot) till höger på fliken.

Redigera sidhuvuden och -fötter

Huvudena och fötterna syns som ljusgrå text på varje sida. Om du vill ändra på dem kan du öppna redigeringsfönstret genom att dubbelklicka på huvudet eller foten. Gör önskade förändringar och stäng vyn genom att dubbelklicka på dokumenttexten.

Avlägsna sidhuvuden och -fötter

Om du vill avlägsna huvuden eller fötter ska du öppna redigeringsfönstret och välja hela texten du vill avlägsna. Tryck sedan på Delete-tangenten och stäng vyn genom att dubbelklicka på dokumenttexten.

I listan som öppnas då man klickar på knapparna Header & Footer (Sidhuvuden/Sidfötter) i verktygsfältet för sidhuvuden och -fötter finns det färdiga sidhuvuden och -fötter.