2.5 Studera över webben

Utnyttjande av webbtjänster i studierna är en viktig del av den studerandes vardag. Kommunikation Tack vare it- och kommunikationstekniken kan en jäktad studerande ofta gruppera och schemalägga sina studier bättre och oberoende av tid och plats. HU:s webbtjänster gör det enklare att utföra arbetet i en kurs, arbeta i grupp och att lämna in arbeten.

Det här avsnittet visar dig mångfalden av alla webbtjänster som erbjuds för olika inlärningssituationer allt sedan kursen börjar fram till att den avläggs:

  • Inlärningsmiljöer på kurser
  • Tentamen på nätet
  • Verktyg för grupparbete
  • Spara arbeten
  • Videoinspelningar och streaming
  • Använda HU:s nät på distans