Övningar i avsnitt 3.1

Övning 1 – Definiera informationsbehovet

 1. Vilka informationssökningskanaler borde du använda för att ta reda på:
  a) var du kan hitta boken ”Etnologiska metoder”?
  b) vad måltidsersättningen per måltid är för högskolestuderande?
  c) vilken forskning har gjorts förut på ämnet ”kemilumenescen”?

Övning 2 – Typer av informationskällor

 1. Fundera på i vilka primära informationskällor den nyaste forskningsinformationen snabbast kan hittas.

FACIT

Övning 1 – Definiera informationsbehovet

 1. a) Till exempel Helka
  b) Söktjänster på Internet, t.ex. Google
  c) Ämnesområdets vetenskapliga databaser

Övning 2 – Typer av informationskällor

Ny forskningsdata publiceras snabbt i t.ex. följande informationskällor:

 • Forskningsrapporter som forskningsprojekten ibland publicerar redan medan projektet ännu pågår. Rapporterna publiceras ofta i en rapportserie som institutionen eller samfundet där forskningen utförs publicerar.
 • Artiklar som rapporterar om forskning i vetenskapliga tidskrifter. Det tar dock överraskande lång tid att godkänna en artikel, granska den enligt peer review -praxis, och göra rättelser. En artikel är vanligen redan minst ett år gammal när den publiceras.