Övningar i avsnitt 3.1

ÖVNINGAR 3.1

  1. Vilka informationssökningskanaler borde du använda för att ta reda på: var du kan hitta boken ”Etnologiska metoder”?
  2. Vilka informationssökningskanaler borde du använda för att ta reda på: vad måltidsersättningen per måltid är för högskolestuderande?
  3. Vilka informationssökningskanaler borde du använda för att ta reda på: vilken forskning har gjorts förut på ämnet ”kemilumenescen”?
  4. Fundera på i vilka primära informationskällor den nyaste forskningsinformationen snabbast kan hittas.

FACIT 3.1

  1. Till exempel Helka
  2. Söktjänster på Internet, t.ex. Google
  3. Ämnesområdets vetenskapliga databaser
  4. Ny forskningsdata publiceras snabbt i t.ex. följande informationskällor: a) Forskningsrapporter som forskningsprojekten ibland publicerar redan medan projektet ännu pågår. Rapporterna publiceras ofta i en rapportserie som institutionen eller samfundet där forskningen utförs publicera; b) Artiklar som rapporterar om forskning i vetenskapliga tidskrifter. Det tar dock överraskande lång tid att godkänna en artikel, granska den enligt peer review -praxis, och göra rättelser. En artikel är vanligen redan minst ett år gammal när den publiceras.