Behörighetens och lösenordets giltighetstid

Din viktigaste informationskälla när det gäller dina behörigheter är blanketten “Information om egna behörigheter” som du kan ta fram på IT-centrets Helpdesk-webbplats. Där kan du till exempel se dina användaruppgifter och när din behörighet, det vill säga ditt användarnamn, slutar gälla.

Förlängning av behörigheten

Normalt förlängs behörigheten automatiskt när du anmäler dig som närvarande studerande vid universitetet. Behörighetens giltighetstid beror på om du anmäler dig som närvarande för hela läsåret eller bara för en termin.

Närvarande Behörigheten giltig t.o.m.
Helä läsåret 30.9.
Bara höstterminen 31.1.
Bara vårterminen 30.9.

Kom ihåg att behörigheten och lösenordet inte är samma sak. Förlängningen av behörigheten förlänger inte lösenordets giltighet!

Lösenordets giltighetstid

Universitetsbehörighetens lösenord är giltigt i ett år.  Giltighetstiden för lösenord i anslutning till andra behörigheter som du eventuellt har fått av institutionen eller fakulteten kan variera. Du får information om dessa av den instans som har beviljat behörigheten.

Kom ihåg att själv se till att ditt lösenord inte blir för gammalt eller att du glömmer det! Om det trots allt händer,
nolla ditt lösenord i den elektroniska återställningstjänsten eller
bestyrka din identitet vid ID Point -servicestället och ringa Helpdesk.

Du kan givetvis förbättra datasäkerheten och byta lösenord oftare än en gång om året.

Låsning av användarnamn

Om du skriver fel lösenord eller försöker använda ett föråldrat lösenord flera gånger efter varandra låser sig ditt användarnamn. När användarnamnet har låst sig kan du inte längre logga in i universitetets tjänster, även om du anger det rätta lösenordet.

Vanligtvis friges användarnamnet efter en viss tid. Om du fortfarande inte minns ditt lösenord eller om lösenordet har blivit föråldrat ska du nolla det i återställningstjänsten eller gå till ID-Point-tjänsten via Helpdesk (se länkarna ovan).

Helsingfors universitets datasäkerhetstest infördes för samtliga examensstuderande under våren 2022. Du kommer att meddelas om din tid per e-post. Läs mer om testinstruktionerna i Studietjänsten. Om du inte gör testet före utsatt tid kommer ditt användarnamn att spärras. Om ditt användarnamn spärras och du inte har gjort Helsingfors universitets datasäkerhetstest ska du kontakta IT-Helpdesk.