Definiera informationsbehovet

Informationssökningen utgår från informationsbehovet, d.v.s. inlärningsuppgiften eller  problemet som du måste finna en lösning till. Det är inte alltid så otvetydigt att definiera informationsbehovet, eftersom ämnesområdet kan vara svårt att definiera eller strukturera till en entydig fråga, och eftersom informationssökningssystemen samt publikationsformaten för information varierar mycket. Därför måste också du som informationssökare klara av en del ovisshet och prova på olika metoder för informationssökning.

En central del av planeringen av informationssökningen är att fundera på kvaliteten och kvantiteten på informationen som behövs i relation till befintliga informationskällor.

Då du planerar din informationssökning kan du fundera på bl.a. följande frågor:

  • Om vilket ämne och vilket ändamål behöver du information?
  • Vad vet du om ämnet från förut?
  • Vad är centralt för ämnet?
  • Från vilken ståndpunkt närmar du dig ämnet?
  • Behöver du allmän eller vetenskaplig information?
  • Är du intresserad av den senaste informationen eller information som publicerats under en viss tidsperiod?
  • På vilket språk behöver du information?

Dina svar kommer att definiera ditt informationsbehov och styra dig mot att välja korrekt metod för att lösa ditt informationssökningsproblem.

På följande sidor kommer vi att se på hurdana  metoder, kanaler och källor för informationssökning som bäst lämpar sig för olika situationer.