1.2 Filer och kataloger

När du tillämpar bra rutiner för att namnge och spara filer, hittar du snabbt och säkert den information du söker. Dessutom är det viktigt att känna till de vanligaste filtyperna, eftersom du med olika program oftast kan spara filer i flera olika filformat. Filformatet visar vilket slag av data filen innehåller.  Filer med mp3 är musikfiler, txt är en textfil och exe en programfil.

I det här avsnittet lär du dig dessutom hur du komprimerar och dekomprimerar filer och många andra rutiner som gör det lättare att använda datorn.