Tentamen på nätet

Universitets erbjuder många slags alternativa sätt att tentera som mer eller mindre är beroende av tid och plats.

Examinarium – elektronisk tentamenstjänst

Möjligheten att avlägga tentamen i Examinarium ger flexibilitet. Du avlägger din tentamen i ett särskilt kameraövervakat tentamensrum som du reserverar tid till på nätet. Vid varje arbetsställe finns en dator som du använder när du avlägger tentamen. Det finns tentamensrum på fyra campus för tillfället: Centrum, Vik, Mejlans och Gumtäkt.

Examinarium tentti-ilmoittautuminen

Du kan endast avlägga tentamen i Examinarium om den lärare som ansvarar för kursen godkänner det. Tentamen förutsätter också att du i Sisu har anmält dig till tentamen för studieperioden.

Moodle-tentamen

Moodle-plattformen som används om kursmiljö innehåller mångsidiga bedömningsverktyg och slutförhöret för många studieperioder görs med hjälp av tentamensaktivitet i Moodle. Det finns grovt sett tre slag av Moodle-tentamina:

  • Föruppgifter/Mellantest är olika självbedömningstester som kan utgöra en delprestation eller som ger tilläggspoäng för sluttentamen. Dessa bedöms och poängsätts vanligen automatiskt så du behöver inte vänta på lärarens bedömning utan får genast reda på resultatet. Hit hör till exempel startnivåtesten för Studenternas digitala kompetens.
  • Saltentamen i Moodle är en övervakad tentamen som avläggs vid en bestämd tidpunkt och på en bestämd plats. Vanligtvis får du avlägga tentamen i Moodle på din egen dator.
  • Tillämpad webbtentamen: en tentamen som du kan avlägga i Moodle var du vill vid en bestämd tidpunkt. Vanligtvis ska tentamens avläggas inom en viss tid. De här tentamina innehåller vanligtvis frågor som förutsätter att du behärskar materialet väl och vanligtvis är det också tillåtet att använda allt material i tentamina. Provet i samband med Studenternas digitala kompetens är ett sådant prov.

Om du avlägger tentamen i Moodle på din egen dator ska du säkerställer att datorn duger för tentamen: att den innehåller de program som behövs, att enbärbar dators batteri är fullt laddat, i fall det inte finns strömuttag och att nätförbindelsens är så pålitligt som möjligt särskilt när du arbetar trådlöst.