Tentamen på nätet

Universitet erbjuder många slags alternativa sätt att tenta som mer eller mindre är oberoende av tid och plats.

Examinarium – elektronisk tentamenstjänst

Möjligheten att avlägga tentamen i Examinarium ger flexibilitet. Du avlägger din tentamen i ett särskilt kameraövervakat tentamensrum som du reserverar tid till på nätet. Vid varje arbetsställe finns en dator som du använder när du avlägger tentamen. Det finns tentamensrum på fyra campus för tillfället: Centrum, Vik, Mejlans och Gumtäkt.

Examinarium tentti-ilmoittautuminen

Du kan endast avlägga tentamen i Examinarium om den lärare som ansvarar för kursen har möjliggjort detta. Tentamen förutsätter även att du i Sisu har anmält dig till tentamen för studieperioden.

Moodle-tentamen

Moodle-plattformen som används som kursmiljö innehåller mångsidiga bedömningsverktyg och slutförhöret för många studieperioder görs med hjälp av tentamensaktiviteten i Moodle. Det finns grovt sett tre slag av Moodle-tentamina:

  • Föruppgifter/Mellantest är olika självbedömningstester som kan utgöra en delprestation eller som ger tilläggspoäng för sluttentamen. Dessa bedöms och poängsätts vanligen automatiskt så du behöver inte vänta på lärarens bedömning utan får genast reda på resultatet. Hit hör till exempel startnivåtesten för Studentens digitalkompetens.
  • Salstentamen i Moodle är en övervakad tentamen som avläggs vid en bestämd tidpunkt och på en bestämd plats. Vanligtvis får du avlägga tentamen i Moodle på din egen dator, vilket ibland kan kräva att extra program som t.ex. Safe Exam Browser är installerade i förväg.
  • Tillämpad webbtentamen: en tentamen som du kan avlägga i Moodle var du vill vid en bestämd tidpunkt. Vanligtvis ska dessa tentamina avläggas inom en viss tidsperiod. Tillämpade tentamina innehåller vanligtvis frågor som förutsätter att du behärskar materialet väl och vanligtvis är det också tillåtet att använda allt material. Slutförhöret i samband med Studentens digitalkompetens är en sådan tentamen.

Om du avlägger tentamen i Moodle på din egen dator bör du säkerställa att datorn är redo för tentamen:

  • den innehåller de program som behövs,
  • bärbara apparatens batteri är fulladdat
  • Eduroam-wifi-nätverket är färdigt inställt
  • nätförbindelsen är så pålitlig som möjligt, vilket är viktigt särskilt när du tentar trådlöst utanför universitetets utrymmen.

Du kan läsa mera om elektroniska salstentamina i Moodle från Instruktioner för studerande -tjänsten.