Studietjänsten

Studietjänsten (studies.helsinki.fi) samlar ihop de viktigaste innehållen, tjänsterna och verktygen som du behöver under dina studier. På startsidan kan du följa aktuella meddelanden och evenemang samt läsa lunchmenyer och systemmeddelanden. I tjänstens övriga sektioner hittar du din egen studiekalender, anvisningar som stöder studierna samt kommande undervisning och tentamenstillfällen. Via menyn Service och verktyg kommer du lätt till Sisu och universitetets övriga system.

Skärmdump från Studietjänstens förstasida.

På tjänstens startsida kan du följa aktuella ämnen relaterade till studier. Du får automatiskt fram meddelanden för ditt eget utbildningsprogram när du loggar in. Därpå ser du en feed med nyheter, studentevenemang och möjliga systemmeddelanden som publicerats för hela universitetsgemenskapen på intranätet Flamma. Du kan också fästa lunchmenyerna från de studentrestauranger du vill, så att de är synliga på startsidan. Gör det till en vana redan från början av studierna att dagligen besöka startsidan för att se vad som händer på universitetet och i ditt eget utbildningsprogram!

Kalender

Du kan bara komma åt Studietjänstens kalender när du är inloggad. När du har anmält dig till kurser och tentamina kommer du att se deras scheman i din kalender. Om du vill, kan du beställa innehållen i kalendern till din egen elektroniska kalender via knappen Lägg till kalender. Under menyn Mina kurser och tentamina kommer du bekvämt åt dina egna kurssidor och dina kursers Moodle-områden. På kalendersidan kan du även redigera din att göra-lista.

Instruktioner

I instruktioner för studerande har vi temavis samlat information och instruktioner som stöder dina studier från studiernas början ända till utexamineringen. Här hittar du till exempel instruktioner i anknytning till genomförande av studier samt information om rådgivnings- och hälsotjänster för studerande. När du är inloggad ser du automatiskt ditt utbildningsprograms preciseringar för de allmänna anvisningarna, men du kan också välja att se anvisningarna för andra utbildningsprogram.

Kurser

På Studietjänstens sektion Kurser kan du se allt som du kan studera vid Helsingfors universitet under läsåret. Du kan söka kurser och tentamina som intresserar dig och du kan komma åt kurssidorna direkt från sökresultaten.

På kurssidan hittar du mer detaljerad information om kursens innehåll, prestation och schema samt länkar till anmälan, inlärningsmiljöer och utbildningsmaterial. Du kan bläddra i det utbildningsprogramsspecifika utbudet i utbildningsprogrammets studieutbud.