Text

Text är en av de oftast förekommande representationsformerna för data. Det finns två olika typer av program för att skriva text, och deras funktionsprinciper avviker från varandra.

  • texteditorer: t.ex. NotePad som levereras med Windows och Nano med Linux 
  • ordbehandlingsprogram:  t.ex. Microsoft Word eller OpenOffice Writer.

Text som har skrivits med en texteditor innehåller endast text, medan ett dokument som har skrivits med ett ordbehandlingsprogram och lagrats i programmets format oftast innehåller olika textformateringar.

Texten du har skrivit har alltid något typsnitt d.v.s. någon font. Det finns en stor mängd olika typsnitt, och de olika typerna kan ha olika antal tecken. Alla bokstäver finns alltså inte i alla typsnitt, t.ex. de skandinaviska tecknen å, ä och ö! Några exempel nedan:

Exempel på olika typsnitt.

Grotesker

Denna text är skriven med typsnittet Arial, där bokstäverna är såkallade grotesker. Det typiska för grotesker är att bokstäverna inte har seriffer (”knorr” i ändan), och att linjetjockleken i bokstaven inte varierar. Grotesker används ofta i rubriker och kortare texter. Det är också vanligt med grotesken i texter som ska läsas på bildskärmen eftersom den enklare bokstavsformen passar bättre där.

Antikvatypsnitt

Denna text är skriven med typsnittet Times New Roman. Bokstäverna i typsnittet är antikvabokstäver med de typiska små fötterna och flaggorna (serifferna) på bokstäverna och den varierande linjetjockleken. Antikvatypsnitt används ofta för tryckt text. Serifferna ger ett intryck av linjering som gör det lättare att läsa texten.

Eftersom text kan lagras i format som är oberoende av utrustning och mjukvara, kan du flytta text från nästan vilket program som helst till ett annat (t.ex. från en texteditor till ett ordbehandlingsprogram eller från en webbsida till ett e-postprogram). Filtyper som ofta används för att lagra text är bl.a.

  • txt: en textfiltyp som är enklast, kräver minst lagringskapacitet, samt stöds av de flesta programmen och operativsystemen. Då man lagrar text i txt-formatet lagras INTE formateringen, så det är bäst att använda txt särskilt då textens utseende inte är viktigt. Filformatet txt passar utmärkt bl.a. för att lagra anteckningar.
  • rtf: ett filformat som utöver texten bevarar många textformateringar. De flesta ordbehandlingsprogrammen kan lagra och hantera rtf-filer.
  • odt: ett öppet filformat som bevarar de flesta formateringarna mellan olika textbehandlingsprogram Standardfilformat i gratisprogrammen LibreOffice och OpenOffice.
  • doc, docx m.m.: filformaten enkom för kommersiella ordbehandlingsprogram (bl.a. Word) är exempel på filformat som endast ett program kan hantera felfritt. Många icke-kommersiella program kan visserligen öppna t.ex. doc-filer, men en del av formateringen kan försvinna ur dokumentet.

Kom ihåg att du kan lagra en text som du har skapat med vilket program som helst i ett format som även andra program kan hantera om du lagrar den som en txt-fil.