3.3 Bibliotekstjänster vid Helsingfors universitet

Kapitel 3.3. böcker på hyllan helsingfors universitets logotyp webbadress helsinki.fi/helka

Helsingfors universitets bibliotek har omfattande och varierande samlingar av vetenskaplig litteratur. Det här kapitlet hjälper studerande vid Helsingfors universitet att komma igång med att använda biblioteket. Du lär dig att söka efter kursböcker i Helkas databas och läsa e-böcker med universitetets användarnamn. Därpå bekantar du dig med öppna informationskällor och publikationsarkiv, där du till exempel kan hitta lärdomsprov som öppet publicerats vid Helsingfors universitet.