Övningar i avsnitt 3.3

ÖVNINGAR 3.3

 1. Hitta James W. Kalats bok ”Biological psychology” i Helka. Varför hittar du flera versioner av boken?
 2. Du söker efter boken Research methods in human rights. Du kommer ihåg att en av författarna är Smith. Hitta boken i Helka och granska bokens uppgifter. Enligt vilken bokstav står det att boken är alfabetiserad på hyllan?
 3. Vilken databas använder du när du vill göra informationssökning i inhemska tidskriftsartiklar?
 4. Hur öppnar du databasen Academic Search Complete? Vilken typ av databas är Academic Search Complete?
 5. Var hittar du vad ordet ”sjöelefant” är på engelska?
 6. Du vill läsa en e-bok din smarta enhet. Vad ska du göra?

FACIT 3.3

I de här övningarna kan sökningar genomföras på många sätt. Facit nedan är exempel på tillvägagångssätt.

 1. Skriv i Helkas sökruta: Kalat Biological psychology. Det finns flera versioner av boken i Helka, eftersom det finns flera upplagor av boken och boken finns tillgänglig både elektroniskt och i tryck.
 2. Skriv i Helkas sökruta: “Research methods in human rights” Smith. Granska uppgifterna om bokens placering: “Hc 4. krs Oikeustiede 01.9 Research”. Boken är sammanställd från artiklar skrivna av olika personer, så den har inte bara en författare. Därför finns boken på hyllan enligt verkets titel. Bokens titel börjar med ordet ”Research”, så boken är alfabetiserad på hyllan under bokstaven ”r”.
 3. Finna.fi
 4. Skriv ”Academic Search Complete” i Helkas sökruta. Förutom den grundläggande sökningen kan du också använda databassökningen. Det är fråga om en internationell tvärvetenskaplig databas.
 5. Helka > MOT Kielipalvelu > Översätt från engelska till engelska.
 6. Säkerställ att du har en läsprogramapp (till exempel Adobe Digital Editions) på din smarta enhet. Befullmäktiga appen med ditt Adobe ID-användarnamn.