Planering och manuskript för en video

Att planera en video

Innan du går och filmar är det en bra idé att stanna upp en stund, ta ett djupt andetag och tänka på din video och dess framtida användningsändamål. Audiovisuellt material är tyngre för datorer att hantera än till exempel enbart en text eller ett foto och kräver mer processorkraft, arbetsminne och lagringsutrymme än normalt kontorsarbete. Genom att beakta några grundläggande saker om videoinspelning, belysning och ljudinspelning kan du undvika de värsta faktorerna som försämrar videoklippets tekniska kvalitet och  behovet av omtagningar.

Observera särskilt följande saker:

  • följ uppgiftsbeskrivningen noggrant, särskilt med avseende på videoklippets längd och innehåll: oavsett om det är fråga om en studieuppgift eller till exempel en intervjuvideo får du oftast ganska specifika krav på videoklippets tekniska aspekt, stil och längd
  • gör ett enkelt manuskript innan du börjar filma
  • håll videon så kort och koncis som möjligt
  • bli inte stressad av ditt uppträdande – du kan göra tagningen på nytt om du känner för det och redigera bort små fel, med vilket ett bra och omfattande manuskript kommer också att hjälpa
  • bra ljudkvalitet är ofta viktigare än bra bildkvalitet om videoklippet innehåller mycket prat

Utarbetande av manuskript

I videor baserade på Powerpoint-presentationer fungerar själva bilden i presentationen ofta bra som manuskript. Om avsikten dock är att kombinera olika element, till exempel klipp som filmas utomhus, intervjuer och skärminspelningssektioner, är det bra att börja med att skapa någon form av manuskript om innehållet i videon. Detta gör det lättare att visualisera videon i förväg och att få en övergripande förståelse för om idén är genomförbar med de tillgängliga resurserna eller om idén bör utvecklas.

Du kan enkelt bearbeta ett manus i tre steg:

  1. Kom först och främst med en huvudmening där du beskriver videoklippets huvudmeddelande/budskap/idé i en mening.
  2. Skapa ett enkelt manuskript där du scen för scen berättar vad som händer i videon samtidigt som du tänker på dramats kurva, så att videon har en lockande början, en smidig mellanfas och ett slut som binder ihop allt.
  3. Komplettera manuskriptet med en inspelningsplan i vilken du beskriver eller ritat ingående vad som händer i varje scen

Här kan du ladda ner en enkel manuskriptmall i Word-format, från vilken det är lätt att börja arbeta med ett manuskript.

Inspelning av bild och ljud

Ett vanligt och enkelt sätt att göra till exempel instruktionsvideor är att spela in händelser på datorskärmen och lägga till en kommentar i videon som speakerröst, antingen i realtid eller efteråt. Möjligtvis kan en webbkamerabild av talaren också inkluderas. Att streama dataspel direkt till en videotjänst (till exempel Twitch) med kommentarer är ett annat exempel på en skärminspelningsvideo som vissa kanske känner till.

Videoklipp inspelade med en kamera

Med moderna mobiltelefoner kan vem som helst filma ett mycket bra videoklipp – världen har förändrats från tiden då videokameror var specialicerade, dyra manicker som kostade en förmögenhet och vägde flera kilogram. Ibland kan ett videoklipp som är filmat i en tagning, till exempel med en telefon, vara helt tillräckligt och du kan ladda upp det direkt från din telefon till Unitube-uppladdningssajten för publicering.

Förutom inspelningsverktyget har det en stor inverkan på kvaliteten att du kan filma på någon form av stativ för att förhindra vibrationer (inklusive mobila enheter). Om du inte har ett stativ så bör du filma på ett sådant sätt att du stöder dina armar, upp till armbågarna, mot din kropp. På så sätt blir bilden mer stabil än om du håller armarna helt utsträckta i luften.

Ta även hänsyn till ljusförhållandena på inspelningsplatserna. Till exempel är det inte att rekommendera att filma en intervjuad person som sitter i en stol i motljus så att  solen skiner direkt in i kameran från ett fönster bakom personens rygg. Försök i mån av möjlighet att lysa upp det filmade objektet från alla håll, t.ex. om det kommer in dagsljus från ett fönster från vänster, kan du från höger lysa upp med en bordlampa eller dylik belysning för att minska på skuggorna.

Videons ljud

Ljudspåret i en video kan vanligtvis behandlas separat från videobilden så att man till exempel kan justera ljudvolymen mellan olika scener. Om du gör en skärminspelningsvideo är det en bra idé att om möjligt använda en extern mikrofon av högre kvalitet i stället för den bärbara datorns interna mikrofon. Vid inspelningar utomhus bör du vara uppmärksam på vinden och skydda din mikrofon eller telefon och dess mikrofoner från störande ljud som orsakas av vinden. Det bästa är förstås att filma utomhus i lugnt väder.

Det går ofta att exportera ljudspåret till ett annat program för redigering, t.ex. gratisprogrammet Audacity. Du kan också spela in ljudspåret efteråt, helt separat från videon – till exempel i ScreenPal-programmet, som behandlas i nästa kapitel, kan du fritt spela in ditt tal till önskade platser som ett eget ljudspår. Även att lägga till musik efteråt är möjligt på flera vis.

Videons efterbehandling

Det enklaste är om du lyckas så att säga få hela din video i burken i en tagning. Om det till exempel rör sig om en videopresentation krävs i bästa fall ingen efterbehandling och du kan publicera videoklippet direkt. Så är dock inte alltid fallet och det finns ofta ett behov av att redigera videoklippet – till exempel att radera onödiga ögonblick från början eller slutet eller att spela in några röstinslag igen. Då behöver du någon form av videoredigeringsprogram, vilka behandlas i följande kapitel.