Planering och manuskript för en video

Planerar en video

Innan du går och filmar är det en bra idé att ta en stund, andas djupt och tänka på din video och dess framtida användningsändamål. Audiovisuellt material är tyngre för datorer att hantera än till exempel enbart en text eller ett foto och kräver mer processorkraft, arbetsminne och lagringsutrymme än normalt kontorsarbete. Genom att beakta några grundläggande saker om videoinspelning, belysning och ljudinspelning kan du undvika de värsta saker som försämrar videoklippets tekniska kvalitet och  behovet av omtagningar.

Generellt sett är det lätt att filma en video och titta på den färdiga inspelningen, men behandlingen av själva videon är tidskrävande av de skäl som nämns ovan. Försök planera inspelningsfaserna för ditt videoklipp noggrant för att minska på arbetsbördan under behandlingsfasen!

Observera särskilt följande saker:

  • följ uppgiftsbeskrivningen noggrant, särskilt med avseende på videoklippets längd och innehåll: oavsett om det är fråga om en studieuppgift eller till exempel en intervjuvideo får du oftast ganska specifika krav på videoklippets tekniska aspekt, stil och längd
  • skriv åtminstone ett enkelt manuskript innan du filmar
  • håll videoklippet så kort och koncist som möjligt
  • bli inte stressad av det möjliga uppträdandet – du kan göra tagningen på nytt om du känner för det och skära av små fel – ett bra och omfattande manuskript kommer också att hjälpa
  • bra ljudkvalitet är ofta viktigare än bra bildkvalitet om videoklippet innehåller mycket tal

Utarbetande av manuskript

I en video som är baserad på en Powerpoint-presentation fungerar själva bilderna i presentationen ofta som manuskript, men om avsikten är att kombinera olika element, till exempel klipp som filmas utomhus, intervjuer och skärminspelningssektioner, är det bra att börja med att skapa någon form av manuskript om innehållet i videon. Detta gör det lättare att visualisera videon i förväg och att få en övergripande förståelse för om idén är genomförbar med tillgängliga resurser eller om den kan utvecklas.

Du kan enkelt bearbeta ett ”manus” i tre steg:

  1. Kom först och främst med en huvudmening där du beskriver videoklippets huvudmeddelande/budskap/idé i en mening.
  2. Skapa ett enkelt manuskript där du scen för scen berättar vad som händer i videon samtidigt som du tänker på dramats kurva, så att videon har en lockande början, en smidig mellanfas och ett slut som binder ihop allt.
  3. Komplettera manuskriptet med en inspelningsplan: vad som händer i de olika stadierna av videon = vad syns och hörs i varje scen

Här kan du ladda ner en enkel manuskriptmall i Word-format, från vilken det är lätt att börja arbeta med ett manuskript.

Skärminspelningsvideo

Ett vanligt och enkelt sätt att göra till exempel instruktionsvideor är att spela in händelser på datorskärmen och lägga till en kommentar i videon som speakerröst, antingen i realtid eller efteråt. Möjligtvis kan en webbkamerabild av talaren också inkluderas. Att streama dataspel direkt till en videotjänst (till exempel Twitch) med kommentarer är ett annat exempel på en skärminspelningsvideo som vissa kanske känner till.

Att göra skärminspelningsvideor har med instruktionsvideor och dataspel blivit allt enklare allteftersom tekniken utvecklas för att möta behoven och flera gratisprogram finns tillgängliga för detta ändamål.

Videoklipp inspelade med en kamera

Med moderna mobiltelefoner kan alla spela in ett mycket bra videoklipp – världen har förändrats från att en särskild videokamera kostade en förmögenhet och var ett åbäke som vägde flera kilogram. Ibland kan ett videoklipp som är filmat i en tagning, till exempel med en telefon, räcka och du kan ladda upp videoklippet från din telefon till Unitube-uppladdningssajten  för publicering.

Förutom inspelningsverktyget har det en stor inverkan på kvaliteten att du kan filma på någon form av stativ för att förhindra vibrationer (inklusive mobila enheter). Om du inte har ett stativ så bör du filma på ett sådant sätt att du stöder dina armar, upp till armbågarna, mot din kropp. På så sätt blir bilden mer stabil än om du håller armarna helt utsträckta i luften.

Ta även hänsyn till belysningsförhållandena på inspelningsplatserna. Till exempel är det inte tillrådligt att filma en intervjuad person som sitter i en stol i motljus så att det bakom den intervjuade personen finns ett fönster från vilket solen skiner direkt in i kameran.

Videons ljud

Ljudspåret i en video kan vanligtvis behandlas separat från videobilden så att man kan till exempel justera dess volym mellan olika scener. Om du gör en skärminspelningsvideo är det en bra idé att om möjligt använda en extern mikrofon av högre kvalitet i stället för den bärbara datorns interna mikrofon. Vid inspelningar utomhus bör du vara uppmärksam på vinden och skydda din mikrofon eller telefon och dess mikrofoner från störande ljud som orsakas av vinden. Det bästa är förstås att filma utomhus i lugnt väder.

Du kan också göra ljudspåret efteråt, helt separat från videon – till exempel i ScreenPal kan du fritt spela in ditt tal till önskade platser som ett eget ljudspår.

Videons efterbehandling

Det enklaste är om du lyckas så att säga få hela din video i burken i en tagning. Om det till exempel rör sig om en videopresentation krävs i bästa fall ingen efterbehandling och du kan publicera videoklippet direkt. Så är dock inte alltid fallet och det finns ofta ett behov av att redigera videoklippet – till exempel att radera onödiga ögonblick från början eller slutet eller att spela in några röstinslag igen. Då behöver du någon form av videoredigeringsprogram, varav mer kan hittas om i följande kapitel.