Hantering av lösenord

Användarnamnet i anslutning till din användarlicens är inte hemlig, men det är lösenordet. Lösenordet är en personlig “nyckel” och med det säkerställs att det är just du som använder ditt användarnamn och inte till exempel din granne. Du måste absolut hålla ditt lösenord hemligt. Du får aldrig avslöja det för någon! Även om du litar fullständigt på en person, har denna person ändå inte rätt att använda ett användarnamn som HU har beviljat dig.

Att ge en annan sitt lösenord innebär att du gör dig skyldig till grovt överträdelse av bestämmelserna om användarrätt. Om du ger en annan ditt lösenord kan du helt förlora användarrätten till universitetets datasystem. Systemadministratörerna begär aldrig att du ska uppge ditt lösenord. Administratörerna kan lösa eventuella problem utan ditt lösenord. Om någon begär att få veta ditt lösenord till exempel i egenskap av systemadministratör är det fråga om försök till svindel.  Avslöja aldrig ditt lösenord, utan kontakta genast Helpdesk.

Vad gäller Microsoft Office 365-tjänster togs multifaktorautentisering i bruk vid Helsingfors universitet under hösten 2021. Läs mer om multifaktorautentisering vid universitetet i IT-Helpdesks instruktioner.

Lösenordet när du loggar in första gången

Du hittar ditt första lösenord i översikten över användarlicensen som du får i slutet av aktiveringen av användarnamnet. Av datasäkerhetsskäl måste du genast första gången du loggar in byta ut ditt första lösenord. Alla tjänster som kräver inloggningen kanske inte fungerar rätt förrän du har bytt lösenord.

Du kan byta lösenord på tre sätt:

Närmare instruktioner finns på Helpdesk.

Hurdant är ett bra lösenord?

En tumregel är att ett bra lösenord är ett som du lätt kommer ihåg, men som ingen annan kan gissa. Det får inte heller påminna för mycket om lösenord som du använt tidigare eller som du använder för andra tjänster. Ett bra lösenord är också tillräckligt långt (minst 10 tecken), och får inte som sådant bestå av ett ord som kan hittas i ordboken.

Alla tjänster eller system har vissa specialkrav på lösenord. Det har Helsingfors universitet också. Lösenordet för HU:s användarnamn ska förutom stora och små bokstäver dessutom innehålla minst en siffra. Du får veta mera om bra och och dåliga lösenord i kapitlet om Trygg användning av lösenord.

Om du glömmer ditt lösenord

Om du glömmer ditt lösenord kan du skapa ett nytt tillfälligt lösenord i universitetets elektroniska återställningstjänst för lösenord. För att använda tjänsten behöver du ett finländskt personnummer och nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort som har utfärdats av polisen. Du måste också byta ut det tillfälliga lösenord som återställningstjänsten ger dig till ett som du tänker ut själv!

Om ditt lösenord har gått ut

Lösenorden för användarnamnen vid universitetet gäller i ett år (mer exakt 365 dagar) åt gången. Du får en automatisk påminnelse strax innan ditt lösenord går ut, om du inte redan tidigare har bytt ut lösenordet. Av datasäkerhetsskäl är det emellertid klokt att byta lösenord oftare än en gång om året. Du kan byta lösenordet på adressen www.helsinki.fi/losenord.

Det lönar sig att byta lösenordet i god tid också på grund av att du inte kan logga in i praktiskt taget någon som helst av HU:s tjänster med ett lösenord som har gått ut. Ett föråldrat lösenord kan du byta ut endast genom att först återställa det med hjälp av dina nätbankkoder eller genom att identifiera dig vid ID Point-kundservicestället!