Sidinställningar

Med funktionen utskriftsformat kan man ändra på sidornas inställningar i dokumentet, som t.ex.:

  • marginalerna
  • sidans orientering och storlek
  • vilket pappersfack som ska användas vid utskrift
  • avvikande förstasida eller avvikande udda sidor

I exemplen på den här sidan har vi använt programmet Microsoft Word 2010. Inställningarna görs på liknande sätt med de flesta program.

Marginaler

Med marginalerna definierar man det område som finns mellan textpartiet och papprets kant. I Word ställer man in marginalerna via fliken Layout (Sidlayout) och gruppen Page Setup (Utskriftsformat). Klicka på Margins (Marginaler) och välj passande alternativ på menyn som öppnas.

Man kan fritt välja marginalbredd genom att klicka på knappen nere till höger (se bilden ovan). Skriv in önskad marginalbredd på de tomma fälten på fliken Margins (Marginaler) i menyn Page Setup (Utskriftsformat) och stäng sedan fönstret genom att klicka på OK.

Du kan också ställa in avståndet mellan sidhuvud och -fot (läs mera om sidhuvud och -fot) och papprets kant, samt kanter som kan behövas för bindning av en bok.

Den finländska standardiseringsföreningen (SFS-standard) rekommenderar en enhetlig layout for dokument: vänster kant 2 cm, överkanten 1 cm. Höger kant och nederkanten inställs enligt skrivarens minimikrav (vanligen 0,9 cm).Rekommendationerna vid olika fakluteter och institutioner kan avvika en hel del från SFS-standarden, så kontrollera alltid vad din fakultet rekommenderar!

Sidorientering

Om du ändrar på sidorienteringen kan du skriva ut en liggande sida i stället för en stående, som är normalvärde. Du kan ha nytta av det här t.ex. om du har ritat en bred tabell och vill skriva ut den på en hel sida.

Med Word-programmet kan man ändra sidorienteringen i gruppen Page Setup Utskriftsformat på fliken Layout (Sidlayout). Klicka på ikonen Orientation (Orientering) för att öppna en lista där du kan välja orientering (Landscape = liggande, Portrait = stående).

Sidstorlek

Den vanligaste pappersstorleken i Finland är A4 (21 cm x 29,7 cm). Om man vill skriva ut ett dokument på t.ex. ett A3-pappersark är det bäst att ändra storleken på sidan. Vissa skrivare kan ha normalvärdet Letter för pappersstorleken, och den skiljer sig från A4. Kom alltså ihåg att kontrollera pappersstorleken, särskilt om utskriften ser annorlunda ut än på skärmen.

Med Word kan man ändra sidstorleken på fliken Layout (Sidlayout) och gruppen Page Setup (Utskriftsformat). Klicka på ikonen Size (Storlek) för att öppna en lista där du kan välja bland olika alternativ för sidstorlek.

Välj storleken du vill ha i rutan Paper size (Pappersstorlek). Godkänn inställningen genom att klicka på OK.

Annorlunda förstasida

Man kan ställa in förstasidan med annan formatering än de övriga sidorna. Det kan vara händigt om man t.ex. inte vill ha sidonummer eller övriga löpande data på första sidan.

Med Word ställer man in den avvikande förstasidan genom att öppna fliken Layout (Sidlayout) och klicka på knappen nere till höger i gruppen Page Setup (utskriftsformat) (se bilden ovan, under rubriken ”Pappersfack”). Gå till fliken Layout (Layout). Kryssa för alternativet Different first page (Annorlunda förstasida) och godkänn genom att klicka på OK.

Olika udda och jämna sidor

Du kan ställa in textbehandlingsprogrammet så att det gör vänster och höger sida i ditt dokument olika. Då kan du t.ex. ha olika sidhuvuden och sidfötter till höger och vänster (läs mera om sidhuvud och -fot).

Man kan ställa in olika udda och jämna sidor i Word genom att öppna fliken Layout (Sidlayout) och klicka på knappen nere till höger i gruppen Page Setup (Utskriftsformat) (se bilden ovan under rubriken ”Pappersfack”). Kruxa för Different odd and even (Olika udda och jämna sidor) och godkänn genom att klicka på OK.