Sökning efter filer

När antalet sparade filer ökar blir det besvärligt att söka efter filer genom att bläddra i mapparna. Du hittar emellertid den fil du behöver bland tusentals fotografier, texter och andra filer med hjälp av sökfunktionen (Search) som tillhandahålls av operativsystemet.

Med hjälp av sökfunktionen kan du söka efter filer och mappar på olika ställen utgående från till exempel filnamnet, datum då filen sparades eller filstorleken.

Använd sökfunktionen

win10_search1I Windows kan du snabbt söka efter filer genom att klicka på Start nere i vänstra hörnet. Skriv sedan in namnet eller en del av namnet på filen, programmet eller mappen du söker.

Sökningen inleds samtidigt som du skriver, och resultaten visas i startmenyn ovanför sökfältet om ett ögonblick (se exempelbilden). Det lönar sig att vänta om du inte genast hittar den fil eller det program du söker, eftersom sökningen kan dröja lite. Observera även att sökresultaten sorteras enligt filtyp!

Begränsa sökresultaten

Om du inte hittade den önskade filen i snabbsökningen kan du begränsa sökresultaten enligt objekttyp med de ikoner som finns ovanför sökfältet (se bilden ovan). Du kan begränsa sökresultaten till:

  • program (apps)
  • inställningar i operativsystemet (settings)
  • dokument (documents)
  • katalognamn (folders)
  • bildfiler (photos)
  • filmer (videos)
  • eller musikfiler (music)

Du kan också söka filer enligt filtyp. Du hittar till exempel RTF-filer genom att skriva *.rtf som sökfras. Du kan använda olika kombinationer för att precisera filnamnet, till exempel k*.ppt eller *promemoria.doc. Du kan även söka efter flera filtyper samtidigt, till exempel *.doc, *.txt, *.rtf, *.pdf.

Jokertecken som underlättar sökningen

Om du inte kommer ihåg vad filen heter som du söker kan du använda dig av jockertecken. Med jokertecknen ? och * kan du ersätta ett eller flera tecken i din sökfras. I tabellen nedan finns exempel på hur jokertecknen används. Men kom ihåg att användningen av jokertecken kan variera mellan olika operativsystem, program och sökmotorer! Du kan till exempel inte använda jokertecken när du söker i Google.

* = vilken teckenrad som helst
a* Söker efter alla filer som börjar på a
rapport.* Söker efter alla filer som börjar med rapport. (oberoende av filtillägg)
*memo* ELLER memo Söker efter alla filer som har ordet promemoria i namnet
? => ersätt ett tecken
inbjudan.do? Söker efter alla filer med namnet inbjudan, vars filtillägg inleds med bokstäverna do (till exempel doc eller dot)