Dina fördelar med användarrätten

 

När du får Helsingfors universitets användarlicens får du rätt att använda ett flertal av universitets tjänster. Hit hör bland annat datorer på olika campus, personliga hemkataloger, e-post, utskrivning och universitetets andra nättjänster.

Multifaktorautentisering (MFA) för Microsoft Office 365-tjänster (t.ex. Outlook, Teams, OneDrive) togs i bruk vid hela universitetet under år 2021. Läs mer om multifaktorautentisering i Datasäkerhet-avsnittet.

E-post, kalender och molnlagring

Med HU:s användarlicens får du tillgång till universitetets e-postadress och kalender. Alla e-postadresser med formen fornamn.efternamn@helsinki.fi ingår i samma system. Du kan läsa universitetets e-post i e-postprogrammet. Med OWA-applikationen kan du också läsa universitetets e-post via webläsare.

E-posten och kalendern är en del av HU:s Office 365 -tjänst. Med den får du också tillgång till molnlagringplats i OneDrive och många andra nyttiga egenskaper. Dessutom kan du installera Office-programmen på dina egna enheter.

Hemkatalog

Universitetets användarlicens omfattar personligt lagringsutrymme, det vill säga en så kallas hemkatalog på universitetets egen nätdisk. På universitetets datorer betecknas hemkatalogen med bokstaven Z på nätdisken. Hemkatalogen kan också användas på vilken som helst av dina enheter.

Universitetets övriga nättjänster

Användarlicensen ger också rätt att utnyttja andra tjänster avsedda för studerande. Hit hör till exempel Studietjänsten, inlärningsmiljöer som Sisu, Moodle, wiki, bloggar och tiotals andra av universitetets egna tjänster.

Universitetets datorer och lokaler

Med universitetets användarnamn kan du logga in på universitetets datorer i allmänna lokaler. Du kan ansöka om en nattnyckel till vissa lokaler. Med den kommer du in även utanför de egentliga öppettiderna. Du får mera information i kapitel 2.2.

Utskrivning

På alla campus finns skrivare som är avsedda för de studerande. Du kan skriva ut på alla multifunktionsskrivare som är försedda med en Unigrafia-dekal. För att skriva ut måste du köpa utskriftssaldo i Unigrafias saldobutik. Du kommer dit via adressen http://tulostus.unigrafia.fi/tulostussaldo/. Närmare anvisningar om utskrivning finns även på webbplatsen Helpdesk.