Säkerhetsuppdateringar för datorn

Uppdatering av programvara

Oavsett om du använder en bärbar dator, pekplatta eller smarttelefon ska du se till att mjukvaran som du använder är uppdaterad, eftersom det hela tiden upptäcks nya luckor i programmens datasäkerhet. Det finns olika sätt att göra uppdateringar:

  • Ladda ner uppdateringar via programmet: i de flesta program är det möjligt att ladda ner uppdateringar och installera dem via programmets inställningsmeny.
  • Ladda ner uppdateringar med webbläsaren och installera ”ovanpå” programmet: uppdateringar som ska installeras skilt finns oftast på tillverkarens webbsajt eller mobilbutik.
  • Ladda ner en helt ny version av ett program och installera den: den här uppdateringsmetoden innebär oftast att man måste installera hela programmet på nytt.
  • Automatiska uppdateringar: det smartaste sättet att komma från besväret att uppdatera är att låta programmen ta hand om sina egna uppdateringar när det är möjligt. De flesta programmen uppdateras automatiskt, men du bör absolut kontrollera detta separat! Denna inställning återfinns i de flesta program i menyn Tools (Verktyg) -> Options (Inställningar).

Hur du än uppdaterar ditt operativsystem eller dina program kan uppdateringarna misslyckas och ”låsa” din dator. Gör alltid säkerhetskopior av alla viktiga filer innan du uppdaterar operativsystem och program!

Uppdateringar av operativsystemet

De som skapar skadeprogram och snokare söker hela tiden efter nya säkerhetsluckor i operativsystemen för att få åtkomst till intet ont anande användares datorer. Därför måste också du uppdatera ditt operativsystem med jämna mellanrum.

Uppdateringarna av operativsystemen täpper till datasäkerhetsluckor, men ofta förbättrar de också hur operativsystemet fungerar. Det är mycket viktigt att göra uppdateringarna regelbundet, eftersom du på det viset avsevärt kan försämra möjligheterna för virus, maskar och olika skadeprogram att infektera din dator.

Olika operativsystem har olika uppdateringsmetoder. I synnerhet mobila enheters operativsystem ger oftast en tydlig varning när det är aktuellt att uppdatera operativsystemet. Vårt exempel, operativsystemet Windows 10, kan uppdateras på följande sätt:

  1. Öppna Settings (Inställningar) i startmenyn.
  2. Välj Update & Security (Uppdateringar och säkerhet).
  3. Operativsystemet öppnar då ett fönster, där du kan välja hur uppdateringen ska framskrida och uppdateringsobjekt.

Det kan också hända, att operativsystemet vill starta om innan uppdateringarna kan tas i bruk.

I olika versioner av operativsystem kan man även ställa in att uppdateringarna genomförs automatiskt. I de nyaste versionerna installeras de viktigaste uppdateringarna vanligtvis automatiskt. I vissa versioner av operativsystem däremot ska framför allt större versionshopp installeras manuellt. Därför är det viktigt att du kan se över det och vid behov installera de nyaste uppdateringarna.

  • Om operativsystemet är Windows, kan du kontrollera status för uppdateringarna på det sätt som beskrivs ovan på denna sida.
  • Om du däremot använder en Mac-dator kan du kontrollera uppdateringarna genom att klicka på Systeminställningar (System Preferences) i ”äppelmenyn”. Du kan kontrollera att operativsystemet är uppdaterat under Programuppdatering (Software Update). I samma fönster kan du även kontrollera om uppdateringarna installeras automatiskt genom att kontrollera om Håll datorn uppdaterad automatiskt (Automatically keep my Mac up to date) är markerad.
  • I mobila enheter finns uppdateringsinställningarna under menyn Inställningar (Settings).

På datorerna vid HU uppdateras operativsystemen automatiskt så du behöver inte bekymra dig om uppdateringarna på campus, men du ansvarar själv för uppdateringarna på din hemdator och dina andra enheter.