Övningar i avsnitt 3.2

ÖVNING 3.2

 1. Vilka sökord skulle du använda för ämnet ”musikalisk självuppfattning”?   
 2. Kontrollera att du använder sökord som fungerar så bra som möjligt. Utöver de ord som du kommer att tänka på lönar det sig att söka efter sökord i till exempel den Allmänna finländska ontologin (ALLFO).   
 3. Skapa en sökfras från de sökord du valt. För att skapa sökfrasen ska du använda informationssökningstekniker: Booleska operatorer och kapning av sökfrasen.   
 4. Gör en sökning i Helka genom att använda sökfrasen du just skapade. Redigera sökfrasen vid behov.


FACIT 3.2

 1. musik, självuppfattning
 2. Instruktion: Kontrollera sökorden i den Allmänna finländska ontologin (ALLFO). Öppna ALLFO och sök efter ämnesord som börjar med musik. När du börjar skriva ett ord öppnas det en rullgardinsmeny med förslag på ord. Trots att sökningen ger många träffar kan du konstatera att där inte finns någon synonym till ordet musik som skulle vara relevant i det här sammanhanget. Du bestämmer dig för att använda alla termer som börjar på musik som sökord i din informationssökning. Utvidga begreppet jagföreställning till ämnesord genom en sökning på ord som börjar på jag. I resultatet hittar du flera ord som kan användas som sökord i din sökning. Under jagföreställning hittar du de parallella termerna identitet och personlighet. Ord som börjar på själv- passar också som sökord. Genom att klicka på ämnesordet personlighet finner du änne mera lämpliga ämnesord: : personlighetsdrag och karaktärsdrag.
  Listan över ämnesord som väljs från ALLFO för informationssökning kan således vara till exempel följande:
  ämnesord som börjar på musik
  ämnesord som börjar på jag
  identitet
  ämnesord som börjar på själv
  ämnesord som börjar på person
 3. Genom att trunkera sökord med tecknet * och koppla samman dem med de booleska operatorerna får du söksträngen musik* AND (jag* OR identitet OR själv* OR person*)
 4. Gå till Helka
  Skriv söksträngen: musik* AND (jag* OR identitet OR själv* OR person*) -> Sök