Övningar i avsnitt 3.2

Övning 1 – Informationssökning, sökord och ämnesordlistor

 1. Sök i Allärs efter ämnesord som du kan använda som sökord vid en informationssökning om ämnet “Musikalisk jagföreställning”.
 2. Skapa en söksträng av termerna du hittade med föregående övning genom att kombinera dem med booleska operatorer.
 3. Gör en sökning i Helka på ämnet Musikalisk jagföreställning med söksträngen du skapade i föregående övning.


FACIT

Övning 1 – Informationssökning, sökord och ämnesordlistor

 1. Gör så här: öppna Allärs och sök efter ord som börjar på musik, d.v.s. skriv in musik i sökrutan klicka på ‘Sök’. Trots att sökningen ger många träffar kan du konstatera att där inte finns någon synonym till ordet musik som skulle vara relevant i det här sammanhanget. Du bestämmer dig för att använda alla termer som börjar på musik som sökord i din informationssökning. Utvidga begreppet jagföreställning till ämnesord genom en sökning på ord som börjar på jag. I resultatet hittar du flera ord som kan användas som sökord i din sökning. Under jagföreställning hittar du de parallella termerna identitet och personlighet. Ord som börjar på själv- passar också som sökord. Genom att klicka på ämnesordet personlighet finner du änne mera lämpliga ämnesord: : personlighetsdrag och karaktärsdrag.
  Listan av ämnesord som du väljer ur Allärs för din informationssökning kan alltså se ut såhär:
  ämnesord som börjar på musik
  ämnesord som börjar på jag
  identitet
  ämnesord som börjar på själv
  ämnesord som börjar på person
 2. Genom att trunkera sökord med tecknet * och koppla samman dem med de booleska operatorerna får du söksträngen musik* AND (jag* OR identitet OR själv* OR person*)
 3. Gå till Helka
  Skriv söksträngen: musik* AND (jag* OR identitet OR själv* OR person*) -> Sök