Övningar i avsnitt 1.1

ÖVNING 1 –  Datorns grunddelar och funktionsprinciper

 1. a) Varför behövs det tillräckligt mycket läs- och skrivminne, d.v.s. RAM-minne, i datorn?
  b) Hur mycket läs- och skrivminne finns det i din dator?
 2. a) Vad är en hårdskiva och var brukar den finnas?
  b) Hur mycket lagringskapacitet finns det på din dators hårdskiva?
 3. Innanför datorskalet finns det en del som alla andra viktiga delar av datorn är fästa vid. Vad kallas den delen?
 4. Vad heter delen som utför alla kommandon som ges åt datorn?

ÖVNING 2 – De viktigaste anslutningarna

I denna övning studerar vi olika anslutningar till datorn.
 1. a) Hur många USB-anslutningar har din dator?
  b) Finns det några anslutningar i frampanelen av datorn?
 2. a) Har datorn uttag för hörlurar, linje in och mikrofon?
  b) Är någon kringutrustning ansluten till ovannämnda uttag?
  c) Om ingen kringutrustning är ansluten till datorn, anslut då t.ex. ett par hörlurar.
 3. Har din dator en Ethernet-anslutning?
 4. Kan man använda ett trådlöst WLAN-lokalnätverk med datorn?

ÖVNING 3 – Kringutrustning och lagringsmedier

Denna övning behandlar kringutrustning för datorn.
 1. Vilken sorts skrivare är förmånligare att använda om man skriver stora mängder text, bläckstråle- eller laserskrivare?
 2. Vad behöver du för att kunna använda ett ordbehandlingsprogram för att modifiera ett dokument som du har på papper?
 3. Du arbetar både på din hemdator och datorer vid universitetets, och behandlar ofta samma filer på båda ställena. Vilket lagringsmedium passar dina behov bäst?
 4. Du har färdigställt ett jobb på 48 MB. Du vill göra en säkerhetskopia och arkivera filen. Vilket lagringsmedium passar bäst för den här uppgiften?
 5. Du har ett stort fotografi som du vill lagra på något lagringsmedium. Bilden är 2405 kB stor. Vilket lagringsmedium skulle du använda?
 6. Vad kostar ett USB-minne med lagringskapaciteten 16 GB? Ta reda på det via t.ex. Sanomas prisövervakning.

ÖVNING 4 – Operativsystem och användargränssnitt

I det här skedet kommer vi åt datorprogrammen.
 1. a) Vad har operativsystemet för betydelse med tanke på användning av datorn?
  b) Vilket operativsystem är installerat i den dator du använder?
 2. Hur startar man ett operativsystem?
 3. Vad är ett användargränssnitt och vad är skillnaden mellan ett textbaserat och ett grafiskt användargränssnitt?
 4. Red ut följande:
  a) Finns det några snabbikoner på skrivbordet i ditt operativsystem?
  b) Öppna Start-menyn och ta reda på vilka program du har i din dator.
  c) Ta också reda på vilka ikoner som syns i datorns aktivitetsfält (Task bar).

ÖVNING 5 – Hantering av operativsystem

I denna övning ser vi på inställningarna hos operativsystemet (instruktionerna passar till Windows XP-operativsystemet). Var noggrann då du ändrar på inställningar: slarvigt gjorda inställningar kan bl.a. få datorn att låsa sig! övningarna kan i huvudsak göras via Control Panel (Kontrollpanel)- fönstret som man kan öppna från Start-menyn.
 •  Öppna menyfönstret där du kan ändra på de regionala inställningarna. Välj England (Storbritannien) från rullgardinsmenyn. Kontrollera hur förändringen syns på siffror och datum. Godkänn inte inställningen, utan klicka på Cancel (Avbryt).
 • Läs i textmaterialet hur du kan göra typsnittet i menyerna större.
 • Ändra resolutionen på din bildskärm och se på hur det påverkar programfönstren. Byt tillbaka till resolutionen du hade förut.

ÖVNING 6 – Installering och radering av program 

 • Kontrollera hur mycket utrymme det finns på din hårdskiva. Om det finns flera gigabyte med utrymme, räcker det till att installera nya program.

FACIT

ÖVNING 1 – Datorns elementära delar och funktionsprinciper

 • a) Om datorn har alltför lite RAM-minne fungerar programmen mycket långsamt.
 • a) Hårdskivan är ett lagringsmedium inuti datorn. Vanligen finns datorns operativsystem och program lagrade på hårdskivan. Man kan också lagra sina egna arbetsfiler på den.
 • Moderkortet
 • Processorn

ÖVNING 3 – Kringutrustning och lagringsmedia

 • Skanner eller multifunktionsskrivare samt textigenkänningsprogram eller OCR-program, om funktionen inte redan finns i enheten.
 • DVD-skiva eller USB-minne
 • Exempelvis till ett USB-minne, en extern hårddisk eller en DVD-skiva
 • Filer kan lagras på ett USB-minne på samma sätt som på en hårddisk. För att kunna spela in på en DVD-skiva måste datorn ha en inspelande DVD-station. Filer som ska sparas på en DVD-skiva måste ”brännas” in på den.

ÖVNING 4 – Operativsystem och användargränssnitt

 • Operativsystemet sköter bl.a. om samarbetet mellan kringutrustning som kopplats till datorn och programmen på datorn, samt att filsystemet fungerar (lagring, läsning o.s.v. av filer).
 • Operativsystemet startar automatiskt när man startar datorn: då söker datorns BIOS-program upp operativsystemet från olika lagringsenheter på datorn (t.ex. hårdskivan). Om BIOS hittar operativsystemet börjar det flytta det till läs- och skrivminnet (RAM).
 • Med textbaserade användargränssnitt ger man kommandon genom att skriva dem, med ett grafiskt användargränssnitt ger man dem vanligen med musen.