Övningar i avsnitt 2.5

ÖVNING 1 – Studera med hjälp av nätstudiemiljöer

  1. Bekanta dig med kursutbudet i inlärningsmiljön Moodle vid Helsingfors universitet genom att gå till adressen http://moodle.helsinki.fi, skriv in dig med ditt användarnamn, och klicka på namnet på din egen fakultet i kurskategorifönstret mittpå huvudsidan.  Bekanta dig med kursutbudet vid din fakultet i fönstret som öppnas. Skriv sedan ut dig ur tjänsten.
  2. Logga in till universitetets Moodle-omgivning och klicka på ditt eget namn uppe till höger för att se din användarinformation. Kontrollera att informationen stämmer.

ÖVNING 2 – Strömmande uppspelning samt video- och ljudinspelningar

  1. Logga in på Flamma och sök fram Unitube-tjänsten. Kan du se videon på den enhet du använder?

ÖVNING 3 – Distanstillgång till hemkataloger

  1. Lär dig använda din hemkatalog. Om din hemkatalog innehåller filer som du har lagrat kan du kopiera filerna till din hemdator.
  2. Spara den bifogade exempelfilen i din hemkatalog vid HU. Öppna den sedan på en annan enhet, till exempel på din telefon, dator eller till exempel en dator i HU:s lokaler. Använd VPN-portalen under övningen!

ÖVNING 4 – Distanstillgång till tjänster för internt bruk i HU:s nätverk 

Fundera på skillnaden mellan en verifierande mellanserver och en VPN-uppkoppling.

  1. Vilken metod är bättre då man dagligen vill besöka både universitetets interna webbsidor och utomstående webbsidor?
  2. Vilken metod fungerar så att också andra program än webbläsaren fungerar “inom universitetets nätverk”?

Installera VPN-programmet på din hemdator (om du har en):

  1. Installera VPN-mjukvaran på din dator.
  2. Testa att VPN-uppkopplingen fungerar genom att använda MOT-ordboken på adressen http://mot.kielikone.fi/mot/helyo/netmot.exe. Det är sannolikt att din hemdator inte tillåter användning av ordboken om du inte har kopplat upp med VPN till universitetets nätverk.

ÖVNING 5 – Wikin och bloggar

  1. Logga in till universitetets wikitjänst på adressen http://wiki.helsinki.fi. Om du ännu inte har skapat ett personligt wikirum, gör det nu. Prova hur det är att lägga in nya sidor och ny text i ditt eget wikirum.