Övningar i avsnitt 2.5

ÖVNING 1 – Studera med hjälp av nätstudiemiljöer

  1. Bekanta dig med kursutbudet i inlärningsmiljön Moodle vid Helsingfors universitet genom att gå till adressen http://moodle.helsinki.fi, skriv in dig med ditt användarnamn, och klicka på namnet på din egen fakultet i kurskategorifönstret mittpå huvudsidan.  Bekanta dig med kursutbudet vid din fakultet i fönstret som öppnas. Skriv sedan ut dig ur tjänsten.
  2. Logga in till universitetets Moodle-omgivning och klicka på ditt eget namn uppe till höger för att se din användarinformation. Kontrollera att informationen stämmer.

ÖVNING 2 – Strömmande uppspelning samt video- och ljudinspelningar

  1. Logga in på Flamma och sök fram Unitube-tjänsten. Kan du se videon på den enhet du använder?

ÖVNING 3 – Distanstillgång till hemkataloger

  1. Lär dig använda din hemkatalog. Om din hemkatalog innehåller filer som du har lagrat kan du kopiera filerna till din hemdator.
  2. Spara den bifogade exempelfilen i din hemkatalog vid HU. Öppna den sedan på en annan enhet, till exempel på din telefon, dator eller till exempel en dator i HU:s lokaler. Använd VPN-portalen under övningen!

ÖVNING 4 – Wikin och bloggar

  1. Logga in till universitetets wikitjänst på adressen http://wiki.helsinki.fi. Om du ännu inte har skapat ett personligt wikirum, gör det nu. Prova hur det är att lägga in nya sidor och ny text i ditt eget wikirum.