Planera dina studier i Sisu

I detta studiematerial lyfter man fram de viktigaste frågorna om studieplanering på en allmän nivå. Detaljerade instruktioner finns på Sisus egna hjälpsidor under Instruktioner för studerande. När man planerar studierna är det viktigt att

  • Upprätta en studieplan
  • Tidsbestämma planerade studier
  • Välja studiernas prestationssätt och att anmäla sig till undervisning

Upprättande av en studieplan

Studieplanen som skapas på Studiestruktur-sidan i Sisu utgör grunden i vilket du infogar alla de studier som är anslutna till din kommande examen. Upprätta planen så fort du börjar dina studier. Du får detaljerade instruktioner om hur du upprättar en studieplan under orienteringsperioden för ditt eget utbildningsprogram. Din elevtutor kan också vid behov ge råd om hur du ska upprätta din studieplan.

Du behöver inte göra en färdig studieplan på en gång. Det viktigaste är att inkludera de studier som du kommer att prestera inom den närmsta tiden. Du kan endast anmäla dig till en undervisning som du har lagt till i din studieplan och för vilken du har valt ett prestationssätt.

De obligatoriska studierna som ingår i din examen är automatiskt synliga i din plan. Alternativa och valfria studieperioder för din studieplan väljer du i Sisus urvalshjälpare. Urvalshjälparen öppnas när du klickar på en rubrik i din studieplan.

Studieperioder och studiehelheter

De studier som visas under rubrikerna i studieplanen kallas studieperioder. Varje studieperiod har en egen studieperiodbroschyr i Sisu. Broschyren öppnas när du klickar på länken i studieperiodens ikon. Studieperiodbroschyren beskriver studieperiodens kunskapsmål, prestationssätt, framtida undervisning och eventuella ersättande studieperioder.

Studieperioderna sammanställs vid utexamineringsstadiet till studiehelheter. Till exempel bildar ditt vetenskapsområdes grundstudier, ämnesstudier och fördjupade studier egna studiehelheter. Vid behov kan du ansöka om sammanställning av en studiehelhet i Sisu före din utexaminering.

ISP-handledning och handledningsgrupper

Sisu används också för studiehandledning. Du är ansluten till din egen handledares handledningsgrupp i Sisu och kan se vem din handledare är i Sisu på sidan Min profil. Din handledare ser din studieplan i Sisu och ni kan utbyta kommentarer och meddelanden relaterade till den. Kom överens med din ISP-handledare om spelreglerna för utbytet av meddelanden.

Den huvudsakliga studieplanen

Du kan skapa flera studieplaner relaterade till din studierätt om du vill. Detta kan vara nödvändigt om du vill försöka jämföra olika alternativ för att slutföra din examen. Av planerna du gjort kommer en ändå alltid att vara den huvudsakliga planen. Du känner igen den från anteckningen ”huvudsaklig studieplan” bredvid studieplanens namn. Det är upp till dig att bestämma vilken plan du väljer som din huvudsakliga studieplan.

Välj din huvudsakliga studieplan med eftertanke och ändra inte din huvudsakliga studieplan om det inte är nödvändigt. Anmälan till undervisning kräver att den motsvarande studieperioden ingår i din huvudsakliga studieplan. Många ansökningar relaterade till dina studier görs via den huvudsakliga studieplanen. Ansökningar och beslut som fattas på grundval av dem överförs inte i alla fall från en huvudsaklig plan till en annan. Begäran om utexaminering kan endast lämnas in i den huvudsakliga studieplanen. Du kan fråga studentservicen om deras åsikter innan du ändrar din huvudsakliga studieplan.