Planera studier

WebOodi är Helsingfors universitets studerande- och studieregister där information om studier som du har avlagt sparas. Vid flesta fakulteterna används WebOodi för anmälning till kurser och tenter. Det lönar sig alltså att lära känna WebOodi väl, eftersom du kan kontrollera till exempel att en kurs som du har avlagt har registrerats i studieregistret och att du ryms med på kurser som du är intresserad av. Följande områden i WebOodi tas upp här:

  • Börja använda WebOodi
  • Sök undervisning och tentamina
  • Anmäl dig till undervisning
  • Återkalla anmälan
  • Ge kursrespons

Börja använda WebOodi

Ta i bruk WebOodi på adressen www.helsinki.fi/weboodi. Inloggningen sker med universitetets användarnamn och lösenord. När du har tryckt på Logga in loggas du in i WebOodi om ditt användarnamn fungerar och dina uppgifter finns i studeranderegistret.

På förstasidan ser du bland annat nyheter och meddelanden om Oodi, de senast visade studiehandböckerna, din kalender i Oodi samt dina senast registrerade studieprestationer.

Studiehandböcker i WebOodi

Information om undervisningen och examensfordringarna finns i WebOodi. Läs i studiehandböckerna genom att klicka på länken Studiehandböcker i menyn Studieutbud. Enheterna visas i en lista och genom att klicka på plustecknet invid enheterna får du fram ingående information om de olika utbildningsprogrammen.

Sök kurser och tentamina med sökord

Sök kurser och tentamina i WebOodi med söktermer eller enligt organisation.

Skriv söktermerna i sökfönstret. I praktiken är studieperiodens kod i din studiehandbok ett av de bästa sökvillkoren. Koden består av en serie siffror eller bokstäver, till exempel AY2240102. När du använder koden hittar du alltid precis den undervisning som du söker. Om du inte känner till studieperiodens kod kan du också söka med namnet eller en del av namnet. När du har skrivit in termen du vill använda trycker du slutligen på Sök.

Resultatet av din sökning visas snart på skärmen. Du får fram detaljerad information om studieperioden (på bilden här nedan gäller det en tentamen) när du klickar på Anmäl dig på raden.

Anmälan

När du har hittat uppgifterna om undervisningen du söker kryssar du för i rutan för den del som du vill anmäla dig till (se bilden) och trycker på Spara. Beakta att det normalt endast tas emot ett begränsat antal anmälningar: antalet anmälningar i förhållande till det maximala antalet platser visas mellan rutan med kryss och undervisningen under Antal.

Då du har anmält dig ser du detaljerna om undervisningen eller tentamen. Det lönar sig att kontrollera uppgifterna noggrant.

Det varierar från fall till fall om extra anmälningar kan tas emot för en undervisning eller om det finns en väntelista. Det lönar sig att fråga den som ansvarar för kursen. Personens namn framgår av kursinformationen.

Kom ihåg att följa med dina egna anmälningar: om du inte tänker delta i en kurs du har anmält dig till ska du återkalla anmälningen i god tid, så att systemet automatiskt kan lyfta fram följande i kön på deltagarlistan! Om du inte återkallar din anmälan kan det finnas tomma platser på kursen trots att väntekön till kursen är lång. På vissa populära kurser delas det ut bestraffningar till dem som inte återkallar en onödig anmälan, eftersom de tar studieplatser från andra intresserade.

Återkalla anmälan

Om du inte kan delta i kursen eller tentamen du anmält dig till eller om du av misstag har valt fel kurs i samband av anmälan, kan du återkalla din anmälan, om kursens anmälningstid fortfarande är i gång. Du kan söka bland kurser och tentamina som du har anmält dig till via länken Anmälningar till vänster i WebOodi.

Om du vill återkalla en anmälan klickar du på Ta bort under Funktioner.

Då du har klickat på tryckknappen frågar systemet dig ännu en gång om du säkert vill ta bort din anmälan. Om återkallelsen lyckades får du en kvittering.

Ge kursrespons

I WebOodi kan du också ge respons på kurser som du har avlagt. Lämna respons genom att på fliken Rubriker på svenska välja Egen respons.

När du har klickat på länken får du en lista över de kurser som du har anmälts till eller som du själv har anmält dig till. Välj vilken kurs du vill lämna respons för och klicka på länken Ge feedback före dd.mm.åååå (länken finns om kursläraren har gjort en responsblankett för kursen och tiden inte har gått ut) för att fortsätta till responsblanketten.

Ge respons genom att klicka med musen på de alternativ du väljer eller genom att välja lämpliga responsalternativ i rullgardinsmenyn. Besvara öppna frågor med egna kommentarer. De obligatoriska frågorna markeras med en asterisk (*): responssystemet godkänner responsen först få du har besvarat alla obligatoriska frågor. De obesvarade frågorna visas i rött på bildskärmen. Kontrollera din respons noggrant och tryck sedan på Skicka.

Kom ihåg att du kan lämna respons endast en gång och att du inte kan ändra dis respons senare! Svaren sparas i ett system där endast personal som för statistik och läraren kan läsa dem i form av statistik – utan att veta vem som lämnat respons (svaren på de öppna frågorna visas som anonyma för läraren). Du kan själv läsa responsen du har gett genom att klicka på Given feedback.

Anmäl tekniska problem weboodi-palaute@helsinki.fi.

Individuell studieplan: digitala verktyg

Alla universitetsstuderande ska utarbeta en individuell studieplan (isp) som stöd för avläggandet av studierna och deras framskridande. Det är viktigt att veta att det i universitetets tjänsteutbud finns digitala verktyg för utarbetandet av ips.

Rutinerna kring utarbetandet av ips varierar, så du ska ta reda på vilka anvisningar som gäller ditt utbildningsprogram.

Gör upp en plan med det nya verktyget

Studerande som påbörjat sina studier läsåret 2018–19 och senare har ett nytt studieplaneringsverktyg, Sisu, till sitt förfogande. Du kommer åt det nya verktyget via Mina studier eller den direkta länken: sis-helsinki.funidata.fi.

Det finns anvisningar för hur du utarbetar en studieplan med det nya verktyget i tilläggsläsningen i det här materialet.

Gör upp en plan med det gamla verktyget

Vissa utbildningsprogram tillämpar verktyget Oodis isp  som finns i WebOodi. Du kan läsa mera om Oodis isp och användningen av verktyget i tilläggsläsningen till studiematerialet.