Planera dina studier i Sisu

Läsåret 2020–2021 för med sig stora förändringar i planeringen av studier. Det datasystem som används för planering kommer att stegvis bytas ut till ett nytt under detta läsår. Det nya systemet heter Sisu. Till en början används Sisu vid planering av studier till de delar som presenteras här. Under våren 2021 kommer Sisu att ersätta det gamla systemet WebOodi även i övrigt. Vi hoppas att du har tålamod i detta övergångsskede. Det kommer att bli smidigare att planera studier och anmäla sig till kurser när Sisu tas i bruk i sin helhet under 2021.

Under det kommande läsåret är det med andra ord viktigt att du kommer ihåg två användargränssnitt vid planering av studier: Sisu och WebOodi.  Det lönar sig att noggrant bekanta sig med funktionerna i båda användargränssnitten. På så sätt kan du följa hur dina studier framskrider och märker till exempel felregistrerade studieprestationer i god tid.

Följande områden i Sisu med anknytning till planering av studier tas upp i detta studiematerial:

  • Upprätta en studieplan
  • Tidsbestämma planerade studier
  • Studiekalender
  • Gå till WebOodi för anmälan till undervisning

Studieplan

Sisus studieplan är ett underlag i vilket du infogar alla de studier som ingår i din kommande examen. Studieplanen hjälper dig att hålla dig uppdaterad om dina studier. Den är också nödvändig för att du ska kunna anmäla dig till undervisning och en dag ta din examen. Från och med läsåret 2021–22 kan du endast anmäla dig till sådan undervisning som du har lagt till i din studieplan upprättad i Sisu.

Rutinerna kring utarbetandet av en studieplan varierar. Ta reda på vilka anvisningar som gäller ditt utbildningsprogram. Under orienteringsperioden får du all veta vilka delar av studieplanen som ska kompletteras direkt i början av studierna. Din elevtutor kan också vid behov ge råd om hur du ska göra din studieplan.

I studieplanen pratar man om studieperioder. Till exempel de som ska avlägga en kandidatexamen ser i sin färdiga studieplan alla de studieperioder som de måste genomföra under de kommande tre åren.

För att få välja vissa studieperioder i planen kan du behöva göra en separat ansökan, vilket också sker i Sisu. Detta kan vara nödvändigt om du till exempel har genomfört studier vid något annat universitet i Finland eller varit utomlands på utbyte. Då är det inte säkert att dina genomförda studier direkt kan ersätta studier i din examen. Den separata ansökan kallas för ”läget för fri bearbetning” i planen. Möjligheten att använda fri bearbetning kommer att införas i Sisu senare under det kommande läsåret.

Skapa en studieplan

Om du är helt ny hos oss när du genomför Studentens digitalkompetens hittar du en direkt länk i Sisu som ger dig tillgång till upprättande av en plan. Klicka på länken. Du kan även göra din plan genom att gå via menyn Studiestrukturen.

När du skapar din första studieplan ser du en till knapp vid knappen Skapa en studieplan med texten Nädå. Det är Sisus eget språk och betyder samma som till exempel ”Tillbaka” eller ”Cancel” i några andra program. När du har skapat ett planunderlag kan du inte längre ta bort det. Om du av någon anledning vill ta bort din enda studieplan kan du endast göra det genom att först skapa en till studieplan i stället.

Du kan lägga till alternativa eller valfria studieperioder i din plan i urvalshjälparen. Klicka den helhet eller den rubrik i vilken du vill lägga till studier. Urvalshjälparen öppnas och visar vilka studieperioder du kan lägga till i denna del av planen och hur många helheter, studieperioder eller studiepoäng som du behöver välja. När du har valt ett tillräckligt antal studieperioder visar urvalshjälparen meddelandet ”Valen gjorda”. Denna text visas även i din studieplan vid helheten ifråga eller vid mellanrubriken.

Kom igång med upprättandet av en plan under fliken Studiestrukturen. Du får hjälp av Sisu. Obligatoriska studieperioder visas i din plan automatiskt. Till dessa delar behöver du inte separat söka eller välja studier till din plan.

Vid behov kan du få mer hjälp med användning av Sisu genom att klicka på frågetecknet på övre raden i Sisu. Frågetecknet öppnar Sisus webbplats med anvisningar. Du hittar det direkt till vänster om ditt namn. Den alternativa texten till ikonen med frågetecknet är ”Hjälp”. Instruktioner för upprättande av en studieplan i Sisu-systemet hittar du också i det extra läsmaterialet till detta material (Länk till extra läsmaterialet).

Studieperiodbroschyr

Om du vill, kan du se närmare uppgifter om studieperioder, sätt att genomföra studier och undervisning genom att öppna en studieperiodbroschyr. Med en studieperiodbroschyr avses studieperiodens egna flik i Sisu. Du kan öppna en studieperiodbroschyr både under fliken Studiestrukturen, Tidsbestämning och Studiekalender. Broschyren öppnas genom att klicka på länken i ikonen för den önskade studieperioden (Se bilden nedan).

Studieperiodbroschyren består av periodens broschyr (inklusive uppgifter om innehåll och tidsbestämning) samt uppgifter om sätt att genomföra studier och ersättande studieperioder. I detta studiematerial fokuserar vi på valet av sätt att genomföra studier. Sätt att genomföra studier kan till exempel vara en föreläsningskurs eller en webbkurs. Vi kommer att gå in på valet av sätt att genomföra studier mer detaljerat i nästa kapitel, i samband med studiekalendern.