Luvun S.3 harjoitukset

HARJOITUS 1 – Taulukkolaskennan hyvät käytänteet

 1. Kertaa taulukkolaskennan hyvät käytänteet -sivun sisältö.

HARJOITUS 2 – Taulukon luominen ja muokkaus

Tässä harjoituksessa luodaan taulukko opiskelun budjettia varten.
 1. Luo uusi työkirja File (Tiedosto) -valikosta valitsemalla New (Uusi).
 2. Tee alla olevan mallin mukainen taulukko. Käytä omassa taulukossasi aitoja tulo- ja menotietojasi (korvaa ”Vaatteet” ym. kohteet sinulle sopivilla tiedoilla).

  (Taulukon sisällön sanallinen kuvaus: solussa A1 on teksti ”Oma budjetti”. Soluissa A3 – F3 lukee ”Tulot”, ”Tammi”, ”Helmi”, ”Maalis”, ”Huhti”, ”Touko”. Solussa A4 lukee ”Opintoraha”, solussa A5 ”Asumislisä” ja solussa A6 ”Opintolaina”. Riveillä 4 – 6 sarakkeissa B – F on euromääriä. Rivillä 4 jokaisessa näistä sarakkeista lukee 259,00; rivillä 5 jokaisessa 171,55 ja rivillä 6 jokaisessa 220,00. Soluissa A9 – F9 lukee ”Kulut”, ”Tammi”, ”Helmi”, ”Maalis”, ”Huhti”, ”Touko”. Solussa A10 lukee ”Vuokra”, solussa A11 ”Ruoka” ja solussa A12 ”Vaatteet”. Riveillä 10 – 12 sarakkeissa B – F on euromääriä. Rivillä 10 jokaisessa näistä sarakkeista lukee 400,00; rivillä 11 jokaisessa 130,00 ja rivillä 12 jokaisessa 100,00.)
 3. Tallenna taulukko kotihakemistoosi Oma budjetti -nimellä.
 4. Muokkaa asiakirjaa säännöllisin väliajoin, ja pidä kirjaa opiskelusi kuluista ja menoista. Jos nostat opintotukea, muista tarkistaa vapaan tulosi määrä Kelan verkkosivuilta!

HARJOITUS 3 – Soluasetukset

Tässä harjoituksessa muotoillaan edellisen harjoituksen taulukkoa.
 1. Avaa edellisessä harjoituksessa tekemäsi Oma budjetti -niminen työkirja, jos se ei ole jo avoinna.
 2. Muotoile taulukko alla olevan mallin mukaan (valitse värit mieleisiksesi).
 3. Aseta lukujen esitystapa kahden desimaalin tarkkuudelle.
 4. Tallenna tekemäsi muutokset asiakirjaan.
  Budjettitaulukko.

HARJOITUS 4 – Yleisimpien kaavojen luominen

Tässä tehtävässä harjoitellaan laskukaavojen käyttöä.
 1. Avaa aiemmin luomasi Oma budjetti -niminen työkirja, jollei se ole jo avoinna.
 2. Laske tammikuun tulot yhteensä: kirjoita A7-soluun ”Yhteensä”-sana ja luo B7-soluun  summan kaava työkalurivin AutoSum-painikkeella.
 3. Kopioi laskukaava myös muille 7-rivin kuukausille.
 4. Laske tammikuun kulut yhteensä: kirjoita A13-soluun ”Yhteensä”-sana ja käytä taas AutoSum-painiketta B13-solussa. Kopioi kaava myös muille 13-rivin kuukausille.
 5. Laske tammikuussa säästöön jäävä summa: kirjoita A15-soluun ”Jää säästöön” -otsikko ja luo B15-soluun säästöön jäävän rahan kaava. Kopioi kaava muillekin kuukausille.
 6. Laske G-sarakkeen rivisummat: kirjoita G3- ja G9-soluihin ”Yhteensä”-sanat ja luo G4-soluun rivin summan kaava. Kopioi kaava muillekin G-sarakkeen riveille.
 7. Lisää ”Jää säästöön” -riville mallin mukaiset reunaviivat.
 8. Tallenna työkirja.
  alt=

HARJOITUS 5 – Soluviittaukset

Tässä harjoituksessa käytetään sekä suhteellista että suoraa soluviittausta.

Huomaat, että sinulla on muitakin kuluja, jotka haluat lisätä budjettiin. Olet myös ajatellut lähteä matkalle kesällä lukukauden päätyttyä. Tätä varten sinun on tehtävä töitä, jotta tienaisit tarvittavan summan. Haluat laskea tässä budjetissa, kuinka monta tuntia sinun on tehtävä töitä kuukausittain, jotta tienaisit tarvittavan summan. Työnantajasi on luvannut sinulle 12 / h palkan (harjoituksessa ei huomioida veroja). Tulevan matkasi hinta on kustannuksineen 800 euroa.

 1. Avaa aiemmin käsittelemäsi Oma budjetti -työkirja.
 2. Lisää ensin uusi rivi rivin 13 yläpuolelle. Kirjoita riville seuraavat tiedot:
  Budjettitaulukko. Solussa A13 lukee
 3. Lisää rivin 3 yläpuolelle kaksi uutta riviä ja kirjoita riveille alla olevat tiedot:
  Budjettitaulukko. Solussa A3 lukee
 4. Lisää rivin 9 yläpuolelle uusi rivi ja kirjoita A9-soluun otsikoksi ”Muut tulot” (ks. seuraava kuva). Tee riville 9 laskukaava: kaavan tulee laskea, kuinka monta tuntia sinun on työskenneltävä jotta rahasi riittävät.
 5. Tee B9-soluun laskukaava, jossa lasketaan työtunnit x12. Määritä työtunnit-solun (B3) osoite suoraksi, jotta voit kopioida sitä myös muille kuukausille. Kopioi kaava myös muille kuukausille.
 6. Kopioi G8-solun yhteensä-kaava myös sen alapuolella olevaan G9-soluun.
 7. Lisäsit tulojen yhteenlaskun yläpuolelle uuden rivin, mutta ohjelma ei päivittänyt yhteensä-rivin soluosoitteita automaattisesti, joten sinun on korjattava ne. Vie kohdistin soluun B10 ja korjaa laskettavan alueen osoite kaavarivillä. Kopioi korjattu kaava myös muille kuukausille.
 8. Nyt voit syöttää soluun B3 sen työtuntien määrän, jonka ajattelet riittävän säästääksesi vähintään 800 euroa matkaa varten.
  Budjettitaulukko. Taulukon rivi 9 on muita tuloja ja rivi 16 muita kuluja varten.
Tässä tehtävässä harjoitellaan suoran viittauksen käyttämistä silloin, kun jaettava luku muuttuu, mutta jakaja pysyy samana. Tallenna ”Opiskelijoiden määrä -tiedosto” Taulukkolaskenta-nimiseen kansioosi (jos et ole vielä luonut kansiota, luo se nyt kotihakemistoosi).

Taulukossa näet eri yliopistojen uusien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden määrät eräänä vuonna. Haluat laskea, kuinka paljon kussakin yliopistossa on entisiä opiskelijoita.

 1. Avaa Opiskelijoiden määrä -harjoitus ja lisää laskentataulukkoon uusi sarake ”Uudet opiskelijat” -sarakkeen vasemmalle puolelle.
 2. Kirjoita B1-soluun otsikoksi ”Entiset opiskelijat” (tekstin voit jakaa kahdelle riville painamalla Alt+Enter-näppäinyhdistelmää sanojen välissä).
 3. Tee B2-soluun laskukaava, jossa vähennät kyseisen rivin ”Opiskelijat yhteensä” -solusta ”Uudet opiskelijat” -solun tiedot (käytä laskukaavassa soluviittauksia).
 4. Kopioi kaava alaspäin myös muille riveille.
 5. Kirjoita A22-soluun otsikoksi ”Yhteensä” ja laske entisten opiskelijoiden luvut yhteensä . Kopioi kaava myös muihin sarakkeisiin.
 6. Laske seuraavaksi kunkin yliopiston opiskelijoiden prosentuaaliset osuudet kaikista yliopisto-opiskelijoista: kirjoita E1-soluun otsikoksi ”% osuus” ja tee E2-soluun laskukaava, jolla lasket HY:n opiskelijoiden prosentuaalisen osuuden (=HY:n opiskelijat yhteensä / kaikki opiskelijat yhteensä). Muuta ”Kaikki opiskelijat yhteensä” -solun osoite suoraksi, jotta se ei muutu kopioitaessa.
 7. Kopioi tekemäsi laskukaava alaspäin myös muille riveille.
 8. Oikean ratkaisun näet työkirjan Ratkaisu-laskentataulukosta.

HARJOITUS 6 – Kaavioiden luominen

Tässä harjoituksessa kokeilet kaavioiden tekemistä.
 1. Avaa jälleen Oma budjetti -työkirja.
 2. Tee budjetin tuloista taulukon alapuoliselle alueelle seuraavan mallin mukainen kaavio.
  Pylväsdiagrammi, jolla on otsikko
 3. Tee samaan laskentataulukkoon myös kuluista alla olevan mallin mukainen kaavio.
  office2013_excel_harjoitukset_8
  (Sanallinen kuvaus: kuvassa on otsikolla ”Kulut” varustettu kolmiulotteinen piirakkadiagrammi, jossa on sektorit vuokralle, ruoalle, vaatteille ja muille kuluille. Jokaisen sektorin kohdalla on pieni laatikko, jossa näkyy mistä kuluerästä on kyse ja kuinka monta prosenttia se on kokonaiskuluista (esim. vuokra 49%). Lisäksi oikealla on erikseen selite, jossa näkyy, mikä väri kaaviossa vastaa mitäkin kuluerää.)
 4. Pohdi äsken luomiasi kaavioita kriittisesti:
  a) onko pylväsdiagrammissa opintorahan määrä yli vai alle 1200?
  b) millä tavoin piirakkadiagrammi kuvaa mielestäsi ruokamenojen osuutta?
 5. Tallenna muutokset työkirjaan.

VASTAUKSET

HARJOITUS 6 – Kaavioiden luominen

Tehtävän 4 vastaukset: opintorahan määrän arviointi on vaikeaa kaavion 3-ulotteisuuden vuoksi ja ruokamenojen osuus piirakkakaaviossa näyttää selvästi suuremmalta kuin vaatteiden osuus, vaikka kaavion viereen kirjoitetut prosenttiluvut osoittavat, että eroa ei ole juuri lainkaan. Käytetyt kaaviot siis edellyttävät lukujen lisäämistä kaavioihin ja ilmaisevat sen, että em. kaaviot ovat vaikealukuisia 3-ulotteisuutensa vuoksi.