Tiedontarpeen määrittely

Tiedonhankinta lähtee oppimistehtävän tai ongelman aiheuttamasta tarpeesta löytää tietoa. Tiedontarpeen määrittely ei ole aina yksiselitteistä, koska käsillä olevaa aihetta on usein vaikea täsmentää selkeäksi kysymykseksi ja koska tiedonhakujärjestelmät sekä tiedon julkaisumuodot ovat monenlaisia. Siksi tiedonhakija joutuu tulemaan toimeen jonkinasteisen epävarmuuden kanssa ja kokeilemaan erilaisia tapoja hakea tietoa.

Keskeinen osa tiedonhankinnan suunnittelua on pohtia tarvittavan tiedon laatua ja määrää suhteessa tarjolla oleviin tiedonlähteisiin. Kun suunnittelet tiedonhankintaa, mieti vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • mistä aiheesta tarvitset tietoa?
  • mihin tarkoitukseen tarvitset tietoa?
  • mikä kuuluu aiheeseen, mikä ei?
  • mikä aiheessa on keskeistä?
  • mistä näkökulmasta lähestyt aihetta?
  • mitä tiedät aiheesta jo ennalta?
  • tarvitsetko yleis- vai tieteellistä tietoa?
  • minkä ikäistä tietoa tarvitset?
  • minkä kielistä tietoa tarvitset?

Vastaukset määrittelevät tiedontarvetta ja ohjaavat valitsemaan sopivan menetelmän tiedonhankintaongelman ratkaisemiseksi.

Seuraavissa luvuissa kerrotaan, minkälaiset tiedonhaun kanavat, tekniikat ja tiedonlähteet sopivat erilaisiin tilanteisiin.