Tekijänoikeudet

Tällä sivulla tutustutaan tekijänoikeuksiin liittyviin käsitteisiin:

 • tekijä, teos ja teoskappale
 • oikeudet
 • poikkeukset
 • seuraamukset

Tekijä, teos ja teoskappale

Tekijä on henkilö, joka on luonut teoksen. Teos voi olla minkä tahansa luovan työn tulos, esimerkiksi kaunokirjallinen tai tieteellinen teksti, maalaus, valokuva, sävellys, tietokoneohjelma tai verkkosivusto.

Tekijänoikeus tarkoittaa luovan työn tekijälle kuuluvia, laissa säädettyjä määräämisoikeuksia. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti teoksen luomishetkellä, joten tekijän ei tarvitse esimerkiksi rekisteröidä, julkaista tai merkitä teostaan ©-merkillä. Niinpä mm. pöytälaatikkoon kirjoittamasi teos on tekijänoikeussuojattu. Tekijänoikeus ei suojaa esimerkiksi ideaa, aihetta, tai juonta: et saa plagioida toisen kirjoittamaa runoa, mutta sen sijaan saat kirjoittaa samasta aiheesta oman runoversiosi. Runojen samanlaisuus ratkaisee, onko kyseessä kaksi eri teosta.

Teoksen on ylitettävä teoskynnys, jotta se saa tekijänoikeussuojan. Teoskynnys ylittyy, jos teos on itsenäinen ja omaperäinen luomistyön tulos. Teoskynnys ylittyy eri teoslajeilla eri tavoin. Esimerkiksi kirjallinen teos ylittää teoskynnyksen helposti, kun taas käyttöesineiden teoskynnys on korkea.

Tekijänoikeus suojaa teosta eli abstraktia luovuuden ilmentymää. Teoskappale on puolestaan teoksen aineellinen ilmentymä, esimerkiksi kirjan nide tai elokuva BluRay-levyllä. Teoskappaleeseen voi liittyä tekijänoikeuden lisäksi omistusoikeus: kun ostat kirjan kirjakaupasta, saat niteen omistusoikeuden, mutta kirjan tekijänoikeudet säilyvät ennallaan. Ostotapahtuman jälkeen saat myydä tai lainata niteen edelleen. Elokuvien ja tietokoneohjelmien edelleenlainaamiseen tarvitset kuitenkin aina tekijän luvan.

Kun kirjoitat harjoitustyön tai esseen, sinulle syntyy teokseesi tekijänoikeus. Teoksesi ei tarvitse olla tieteellinen tai taiteellinen, vaan pelkkä luovuus riittää tekijänoikeussuojan saamiseen.

Oikeudet

Teoksen tekijä saa yksin määrätä teoksensa käytöstä. Tekijänoikeus tuottaa tekijälle sekä taloudellisia että moraalisia oikeuksia:

 • Taloudelliset oikeudet takaavat, että vain tekijällä on oikeus hyödyntää teosta. Tämä tarkoittaa, että tekijällä on yksin oikeus määrätä
  • kappaleiden valmistamisesta eli kopioinnista ja
  • teoksen saattamisesta yleisön saataviin.
 • Moraaliset oikeudet suojaavat tekijän kunniaa. Oikeudet edellyttävät, että tekijän nimi  ilmoitetaan alan tavan mukaan teosta käytettäessä. Teosta ei myöskään saa esimerkiksi muuttaa tekijää loukkaavalla tavalla.

Esimerkkejä kappaleen valmistamisesta:

 • Tarvitset tekijän luvan aina, kun kopioit teoksen tietoverkosta digitaalisessa muodossa.
 • Valokuvan käyttö tai teoksen muuttaminen digitaaliseen muotoon edellyttää aina lupaa tekijältä. Valokopioinnista opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut oppilaitoskäyttöön laajemmat oikeudet, mutta digitointia, esimerkiksi skannausta sopimus ei koske.

Esimerkkejä teoksen saattamisesta yleisön saataviin:

 • Verkossa julkaistu tieto on julkista. Aineiston verkkojakeluun, myös omilla kotisivuillasi, on siis aina hankittava lupa tekijältä.
 • Voit tehdä linkin toisen tekemään sivustoon. Sen sijaan et saa hakea omalle verkkosivullesi tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman lupaa (vaikkapa tuomalla aineistoa automaattisesti verkkosivun kehyksiin tms.).

Tekijänoikeus on pääsääntöisesti (mm. kirjat ja musiikkiteokset) voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Taloudellisten oikeuksien siirtymisestä kokonaan tai osittain (esimerkiksi yritykselle) ja korvauksista on aina sovittava erikseen. Moraalisista oikeuksista tekijä voi luopua vain osittain.

Poikkeukset

Merkittävin tekijänoikeuden rajoitus koskee puhtaasti yksityistä käyttöä. Alkuperäisestä, laillisesta teoskappaleesta saa valmistaa muutaman kopion yksityiseen käyttöön. Niinpä esimerkiksi verkossa luvattomasti jaossa olevasta digitaalisesta tallenteesta ei saa valmistaa kopiota edes yksityiseen käyttöön. Laillisesta teoskappaleesta yksityiskäyttöön tehtyä kopiota ei myöskään saa levittää edelleen.

Toinen, erityisesti tiedeyhteisölle merkittävä tekijänoikeuden rajoitus koskee oikeutta siteerata suojattua aineistoa. Aineistoa saa siteerata hyvän tavan mukaisesti, tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa ja asiallisessa yhteydessä: muista, että lähde on mainittava siteerauksen yhteydessä.

Kopioston luvalla opettajat ja opiskelijat voivat skannata rajoitetun määrän sivuja paineituista julkaisuista sekä kopioida vähäisiä määriä tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivustoilta opinnäytetöihin tai suljettuun oppimisympäristöön, esim. Moodleen. Tarkista luvan tarkemmat ehdot Kopioston sivuilta.

Tekijällä on myös halutessaan oikeus luovuttaa teoksensa muiden käyttöön. Tekijä voi ilmaista teoksensa luvallisen käytön ehdot esimerkiksi CC-lisenssillä. Jos teoksessa on esimerkiksi merkintä CC-BY, voit käyttää teosta vapaasti, kunhan nimeät tekijän.

CC-BY-lisenssin ehtona on, että sinun on:

 • mainittava lähde asianmukaisesti
 • tarjottava linkki lisenssiin
 • merkittävä, jos olet tehnyt teokseen muutoksia.

Lisäksi CC-BY:n ehdot määräävät, että et saa antaa ymmärtää, että lisenssinantaja suosittelee sinua tai teoksen käyttöäsi.

Katso lyhyt esittelyvideo CC-lisensoitujen aineistojen käyttämisestä Finna.fi-hakupalvelussa.

Lähde: Finna.fi.

CC-lisensseistä ja niiden käyttämisestä voit lukea lisää Creative Commons -yhteisön verkkosivuilta.

Lisää tekijänoikeusaiheisia oppimateriaaleja:
Kopiraittilan korkeakoulussa voit mm. testata tekijänoikeusosaamisesi tietovisoilla.

Seuraamukset

Tekijäoikeuden loukkauksesta voi seurata hyvitysvelvollisuus ja velvollisuus korvata käytöstä aiheutunut vahinko. Törkeämmistä loukkauksista säädetään rikoslaissa.

Lisää tietoa tekijänoikeuksista:
Opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeussivusto
Tekijänoikeusjärjestelmä – Opetus- ja kulttuuriministeriö
tekijänoikeuslaki (404/1961)
tekijänoikeusasetus (574/1995)