Tekijänoikeudet

Mitä tarkoittaa tekijänoikeus?

Tekijänoikeus tarkoittaa luovan työn tekijälle kuuluvia, laissa säädettyjä määräämisoikeuksia. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti teoksen luomishetkellä, joten tekijän ei tarvitse esimerkiksi rekisteröidä, julkaista tai merkitä teostaan ©-merkillä.

Tekijänoikeus on pääsääntöisesti voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Taloudellisten oikeuksien siirtymisestä kokonaan tai osittain (esimerkiksi työnantajalle tai yritykselle) ja korvauksista on aina sovittava erikseen.

Tekijänoikeus koskee itsenäisiä ja omaperäisiä luovia töitä. Taulukkolaskentaohjelman yksinkertainen pylväskaavio ei välttämättä täytä tekijänoikeuden ehtoja, mutta taitavan graafikon visuaalisesti oivaltavasti suunnittelema vektorigrafiikkamuotoinen kaavio täyttää ehdot todennäköisemmin.

Et riko muiden kirjoittajien oikeuksia, kun

 • hankit käyttämäsi lähteet laillista reittiä
 • noudatat hyvää tieteellistä käytäntöä
 • erotat oman ajattelusi muiden ajatuksista
 • merkitset käyttämäsi lähteet huolellisesti

Sinulla on tekijänoikeus opinnoissasi syntyneisiin tekijänoikeuden piiriin kuuluviin tuotoksiisi, jos et sovi tekijänoikeuksien luovutuksesta erikseen. Tekijänoikeus koskee myös julkaisemattomia töitä.

Oikeudet

Teoksen tekijä saa yksin määrätä teoksensa käytöstä. Tekijänoikeus tuottaa tekijälle sekä taloudellisia että moraalisia oikeuksia:

Taloudelliset oikeudet takaavat, että vain tekijällä on oikeus hyödyntää teosta. Tämä tarkoittaa, että tekijällä on yksin oikeus määrätä

 • kappaleiden valmistamisesta eli kopioinnista ja
 • teoksen saattamisesta yleisön saataviin.

Moraaliset oikeudet suojaavat tekijän kunniaa. Oikeudet edellyttävät, että tekijän nimi  ilmoitetaan alan tavan mukaan teosta käytettäessä. Teosta ei myöskään saa esimerkiksi muuttaa tekijää loukkaavalla tavalla.

Kappaleen valmistamista on kaikenlainen teoksen toisintaminen, esimerkiksi kirjan ja kuvan digitointi tai valokuvan ottaminen maalauksesta.

Yleisön saataville saattamista on teoksen julkinen esittäminen, näyttäminen, levittäminen tai välittäminen laajemmalle ihmismäärälle.

 • Teoksen esittämistä on esimerkiksi julkinen laulaminen tai soittaminen, näyttämistä tapahtuu esimerkiksi museoiden näyttelyissä.
 • Teoksien levittämistä on esim. kirjan teoskappaleiden myyminen ja välittämistä mm. teoksen jakaminen verkossa.

Yleisön saataville saattamiseen on aina hankittava lupa tekijältä. Et saa esimerkiksi julkaista avoimessa blogissasi toisen henkilön tekemää, tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman lupaa. Voit kuitenkin tehdä linkin toiselle sivustolle, kunhan lähde on laillinen.

Poikkeukset

Merkittävin tekijänoikeuden rajoitus koskee puhtaasti yksityistä käyttöä. Alkuperäisestä, laillisesta teoskappaleesta saa valmistaa muutaman kopion yksityiseen käyttöön, mutta yksityiskäyttöön tehtyä kopiota ei saa levittää edelleen. Verkossa luvattomasti jaossa olevasta digitaalisesta tallenteesta ei saa valmistaa kopiota edes yksityiseen käyttöön.

Toinen, erityisesti tiedeyhteisölle merkittävä tekijänoikeuden poikkeus koskee oikeutta siteerata tekijänoikeudella suojattua aineistoa. Aineistoa saa siteerata hyvän tavan mukaisesti, tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa ja asiallisessa yhteydessä: muista, että lähde on mainittava siteerauksen yhteydessä.

Yliopiston hankkimalla Kopioston luvalla opettajat ja opiskelijat voivat kopioida ja skannata rajoitetun määrän sivuja painetuista julkaisuista sekä kopioida vähäisiä määriä tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivustoilta opinnäytetöihin tai suljettuun oppimisympäristöön, esim. Moodleen. Tarkista luvan tarkemmat ehdot Kopioston sivuilta.

Tekijällä on myös halutessaan oikeus luovuttaa teoksensa muiden käyttöön.

CC-lisenssit

Tekijä voi ilmaista teoksensa luvallisen käytön ehdot esimerkiksi CC-lisenssillä. CC-lisenssejä on useampi erilainen, ja ne määrittävät ehdot, joilla muiden on mahdollista käyttää teosta. Lisenssit ovat kansainvälisiä eli ne ovat voimassa ympäri maailman, ja lisenssitekstit on käännetty eri kielille.

Yleisesti käytetty lisenssi on CC BY (Nimeä), joka on myös muiden CC-lisenssien perusta. Lisenssin yhteydessä ilmoitetaan usein versionumero (tällä hetkellä 4.0), esim. CC BY 4.0 (Nimeä). Jos teoksessa on lisenssimerkintä CC BY, voit käyttää teosta hyvin vapaasti. Teoksen voi esimerkiksi kääntää eri kielelle tai siitä voi ottaa käyttöön laajempiakin osia omaan työhön – tietysti hyvien viittauskäytäntöjen mukaisesti.

CC-BY-lisenssin ehtona on, että sinun on:

 • mainittava ja linkitettävä alkuperäinen lähde asianmukaisesti
 • tarjottava linkki lisenssiin
 • merkittävä teokseen tehdyt muutokset.

Tekijä voi halutessaan myös rajoittaa lisenssillä esimerkiksi teoksen muuntelua (CC BY-ND, Nimeä-EiMuutoksia) tai kaupallista käyttöä (CC BY-NC, Nimeä-EiKaupallinen). CC0-lisenssillä tekijä luovuttaa teoksen vapaaseen yleismaailmalliseen käyttöön (public domain). CC0-lisensoitua teosta voi lupaa pyytämättä kopioida, muokata, levittää ja esittää, myös kaupallisessa tarkoituksessa eikä tekijän nimeä tarvitse mainita. Hyvään akateemiseen viittauskäytäntöön kuitenkin kuuluu, että alkuperäisen tekijän nimi mainitaan.

Tällä sivustolla on videoita, joiden katseleminen vaatii, että ”Statistics cookies” – evästeet on sallittu. Jos haluat katsoa videon, muuta evästeasetuksiasi painamalla tästä ja hyväksymällä kaikki evästeet.

Katso video CC-lisenssoitujen aineistojen käyttämisestä Finna.fi -hakupalvelussa. Kesto 2 min 6 s.

Lähde: Finna.fi.

Voit halutessasi lisensoida CC-lisenssillä esimerkiksi opinnoissasi tuottamasi esityksen kalvot tai blogikirjoituksen, kunhan materiaali on itse tuottamaasi tai sinulla on siihen käyttöoikeus. Opetusmateriaaleissa suosituslisenssi on CC BY-SA (JaaSamoin, ShareAlike). Jos muokkaat materiaalia, jonka lisenssi on CC BY-SA, ja julkaiset materiaalin uudelleen, sinun julkaistava se samalla CC BY-SA -lisenssillä.

Kuvien tekijänoikeudet

Varmin tapa noudattaa tekijänoikeuksia on käyttää kuvaa, jonka olet itse ottanut. Jos käytät muiden kuvia, tarkista ensin, onko kuvan tekijä jo antanut luvan kuvan käyttöön.

Voit käyttää muiden kuvia seuraavissa tapauksissa:

 • Kyseessä on vanha valokuva, jonka tekijänoikeus tai suoja-aika on umpeutunut. Suomessa julkaistuissa tavallisissa valokuvissa suoja-aika on 50 vuotta sen vuoden lopusta, jolloin valokuva otettiin. Jossain tapauksissa (esimerkiksi taidekuvien kohdalla) suoja-aika voi olla 70 vuotta.
 • Kuvan yhteydessä on lisenssi, esim. CC-lisenssi, joka sallii kuvan käytön.
 • Olet saanut kuvan tekijänoikeuksien haltijalta (tekijä tai kustantaja) luvan kuvan käyttöön.

Kopioston lisenssin perusteella sinun on mahdollista käyttää vähäisessä määrin kuvia opintoihisi liittyvissä töissä, esimerkiksi opetustapahtumaan liittyvässä PowerPoint-esityksessä, jonka julkaiset ainoastaan Moodlessa tai muulla vastaavalla suljetulla oppimisalustalla.

Julkistettua kuvaa voi käyttää (eli siteerata) tieteellisessä tekstissä, jos käsittelet kuvaa tekstissä ja kuva havainnollistaa käsiteltävää asiaa. Jos et ole varma, onko kuvan käyttö sallittua siteerauskäytössä, kysy tekijältä lupa kuvan käyttöön. Ota huomioon oman alasi hyvä tieteellinen käytäntö. Mainitse aina kuvan ottajan nimi tai nimimerkki, vaikka tekijänoikeus olisi umpeutunut. Kirjallisissa töissä viittaa kuviin valitsemasi viittaustyylin ohjeiden mukaisesti.

TEKOÄLYN TEKIJÄNOIKEUDET 

Ole tarkkana, kun hyödynnät työssäsi tekoälyn tuottamaa materiaalia, kuten tekstiä tai kuvia. Tekoälyn tuottaman tekstin esittäminen omana ilman asianmukaista lähdeviittausta katsotaan plagioinniksi. 

Tällä hetkellä tekoälyllä ei ole tekijänoikeutta tuottamaansa sisältöön, kuten tekstiin tai kuviin. Sinulle ei myöskään yleensä synny tekijänoikeutta tekoälyn tuottamaan materiaaliin sillä perusteella, että kehotat tekoälyä luomaan sen, sillä pelkälle idealle ei voi saada tekijänoikeutta. Muista, että et voi syöttää tekoälysovellukselle muiden aineistoja ilman lupaa. 

Tekoälyn tekijänoikeuksiin liittyy paljon avoimia kysymyksiä ja lait voivat muuttua nopeastikin. Ole huolellinen, kun käytät tekoälysovelluksia ja muista noudattaa käyttämäsi palvelun käyttöehtoja. 

Lisää tietoa tekijänoikeuksista ja tekoälyn käyttämisestä oppimisen tukena:
CC-lisenssit ja niiden käyttäminen (Creative Commons -verkkosivut)
Vastauksia tekijänoikeuksia ja CC-lisenssejä koskeviin kysymyksiin (kirjaston verkkosivut)
Korkeakoulujen kopiointiluvan ehdot (Kopioston verkkosivut)
Kuvan tekijänoikeudet ja kuvaan viittaaminen (ImagOA-opas)
Opettajan työhön liittyvät tekijänoikeuskysymykset (Operight-verkkosivut)
Kopiraittilan korkeakoulussa voit testata tekijänoikeusosaamisesi tietovisoilla ja suorittaa Tekijänoikeusekspertti -osaamismerkin
Tekoälyn käyttäminen oppimisen tukena (Opiskelu-palvelu)