Så här kommer du igång!

Att avlägga studieperioden

Studieperioden Studentens digitalkompetens (3 sp) avläggs i två etapper: Studentens digitalkompetens: orientering (2 sp) och Studentens digitalkompetens: fördjupade studier (1 sp).  I orienteringsdelen avläggs avsnitten 1–4 i studiematerialet. Det fördjupande avsnittet i materialet avläggs efter orienteringsdelen på en särskild kursplattform och med eget kompetenstest.

Observera att innehållet (1 sp) i den fördjupande delen i anslutning till det här studiematerialet inte avläggs inom alla utbildningsprogram. Inom vissa utbildningsprogram avläggs egna kursinnehåll som beskrivs i kursböckerna för utbildningsprogrammen i WebOodi (under examensuppbyggnad). Dessa utbildningsprogram är:

  • Utbildningsprogrammet för medicin
  • Utbildningsprogrammet för odontologi
  • Kandidatprogrammet för matematiska vetenskaper
  • Kandidatprogrammet för fysikaliska vetenskaper
  • Kandidatprogrammet för kemi
  • Kandidatprogrammet för lärarstudier i matematik, fysik och kemi
  • Kandidatprogrammet datavetenskap

Börja så här

  • Läs först presentationen av studieperioden i kursboken för ditt eget utbildningsprogram i WebOodi (se examensuppbyggnad).
  • Logga sedan in dig i orienteringsdelen för Studentens digitalkompetens: orientering för ditt eget campus i Moodle-kursområdet. Där hittar du detaljerade anvisningar för avläggandet av studieperioden. Kursnyckeln som du behöver för inloggningen finns i presentationen av kursområdet, under kursområdets namn.

Du kommer enkelt till WebOodi och Moodle via sidan Mina studier.

Campusspecifika koder och namn på orienteringsdelen med vars hjälp du hittar kursområdena i Moodle:

DIGI-000A Studentens digitalkompetens: orientering (Centrum)
DIGI-100A Studentens digitalkompetens: orientering (Gumtäkt)
DIGI-200A Studentens digitalkompetens: orientering (Vik)
DIGI-300A Studentens digitalkompetens: orientering (Mejlans)
AYDIGI-500A Studentens digitalkompetens: orientering (Öppna universitetet)
DIGI-400A DIGITALKOMPETENS FÖR STUDERANDE: orientering (Svenskspråkig) – för alla utbildningsprogram som avläggs på svenska!

Anvisningar för hur kursen avläggs

Här nedan finns en koncentrerad bild som visar hur det lönar sig att studera studieperioden och en snabbanvisning för hur du ska avlägga kursen. Detaljerade instruktioner får du på ditt campus kursområde!

1) Bekanta dig med studiematerialet för de enskilda avsnitten och avlägg nivåtestet i Moodle.

2) Om ditt resultat i nivåtestet är under 70%, ska du läsa studiematerialets innehåll.

3) När du får 70 % eller mer i nivåtestet, visas länken till det kompetenstest som du slutligen ska avlägga i slutet av ingångssidan till Moodle-kursen. Kursen är avlagd när du har fått minst 70% av det maximala poängantalet.

Om du stöter på ett problem eller vill repetera någonting kan du alltid gå tillbaka till kursmaterialet och tilläggsläsningen även i ett senare skede av studierna.

Läsinstruktioner för materialet

Välkommen till materialet för Studentens digitalkompetens! Huvudläsningen av läromaterialet är delat i fem delar. Du kan bläddra bland dem antingen genom menyn i övre kanten eller från menyn till vänster, där du också kan se vilket avsnitt som är öppet. Delarna och inlärningsmålen för dem har presenterats på framsidan.

Observera att du inte måste läsa allt! Om du redan kan något utmärkt och har fått goda poäng i nivåtestet kan du fortsätta vidare!

Vidare läsning

Förutom huvudläsningen har Studentens digitalkompetens skild tilläggsläsningen med fördjupad information om teman som inte hör till egentliga läroplan. Innehållet av vidare läsning består bland annat av publicering av hemsidor, bildbehandling och matematikprogramvaror.

Länkar

I körkortet finns flera länkar både inom materialet och länkar som tar dig till andra sidor. Länkarna inom läromaterialet öppnas huvudsakligen i samma fönster. Länkar som tar dig någon annanstans (vidare läsning, instruktioner etc.) öppnas i ett nytt mellanblad eller fönster beroende på dina inställningar.

Informationen bakom länkarna är främst fördjupande och den kan vara nyttig då man söker efter mera information. Man ska alltså inte låta dem störa läsningen om man vill koncentrera sig på att läsa materialet från början till slut!

Inforutor

Förutom vanliga brödtexten innehåller läromaterialet inforutor i vilka man har markerat olika innehåll:

Fördjupande information om ämnet som behandlas hittar du från de blåa rutorna.

Viktigt! Speciellt viktiga saker har markerats såhär.

I materialet följer vi med HU:s exempelansvariga Raimo Keski-Vääntös förehavanden. Raimos berättelser finns i dessa rutor.

En del saker har åskådliggjorts med videor och videoövningar. Dessa hittar du i de röda rutorna.

Instruktioner för utförandet av kursen

1) Bekanta dig med inlärningsmålen för varje del i IKT-körkortet och bläddra igenom läromaterialet för alla delar så att du får en bild av vad som krävs.

2) Gör nivåprovet på Moodle. Testen övervakas inte och därför kan du göra den till exempel hemma. Det lönar sig att göra testet eftersom testet hjälper dig att lära saker som krävs i de olika delarna. Dessutom får du poäng för slutliga provet av att utföra nivåprovet! Märk väl att länken till kompetenstestet som görs i slutet av kursen visas på kurssidan först efter att alla nivåtest har avklarats med ett visst poängantal (se punkt 4). Observera att du kan göra provet så många gånger som du vill.

Från den egna fakultetens studiehandbok hittar du information om hur du loggar in på din fakultets Moodle-kurs för IKT-körkortet, undervisningen samt slutprovet. Dessutom får du viktig information om utförandet av IKT-körkortet från orienteringsföreläsningarna vid din fakultet och dina tutorer. Du hittar ansvarspersonernas uppgifter för fakultetens IKT-körkortsundervisning härifrån medan att klicka din fakultetens namn.

3) Då du har gjort nivåprovet ska du kontrollera dina poäng: du hittar information om poängen från länken Vitsord som ligger i vänstra menyn på Moodle. På basis av poängen ska du bekanta dig med instruktionerna för varje del i IKT-körkortet: instruktionerna hittar du från ”Vad borde jag göra efter nivåtestet?” -sidan.

Nedan finns en bild som visar en sammanfattning om hur det lönar sig att studera då man avlägger IKT-körkortet (klicka för att förstora bilden)

SuoritusmalliSVE

4) Då du har valt det bästa sättet att studera ska du bekanta dig djupare med varje del i materialet och öva antingen på egen hand eller genom att delta i undervisningen så mycket som du anser att är nödvändigt (se instruktioner). Efter att du har bekantat dig med materialet lönar det sig att göra nivåprovet en gång till för att se vad du har lärt dig. När du har fått 14 poäng (70 %) eller mer i nivåtestet, visas länken till det övervakade kompetenstestet som du ska göra till slut i slutet av Moodle-kursens framsida. Med andra ord: du kan delta i kompetenstestet först efter att du har fått 70 % av det maximala poängantalet i alla fem nivåtest!

5) I provet ska du svara på de givna frågorna och skicka dem till en dator som utvärderar svaren. Provet görs i Moodle, och det tar 60 minuter. Då du har kommit igenom provet ska du svara på självutvärderingen och ge feedback för kursen: länken till förfrågningen ligger på kursområdets framsida. Då du har svarat på båda har du avlagt IKT-körkortet!

Att få ett IKT-körkort betyder inte att du ska sluta lära dig om IKT! Om du råkar ut för problem eller om du vill repetera något kan du alltid gå tillbaka till IKT-körkortets material medan du studerar.