Så här kommer du igång!

Att avlägga studieperioden

Studieperioden Studentens digitalkompetens (3 sp) avläggs i två etapper: Studentens digitalkompetens: orientering (2 sp) och Studentens digitalkompetens: fördjupade studier (1 sp).  I orienteringsdelen avläggs avsnitten 1–4 i studiematerialet. Det fördjupande avsnittet i materialet avläggs efter orienteringsdelen på en särskild kursplattform och med eget kompetenstest.

Observera att innehållet (1 sp) i den fördjupande delen i anslutning till det här studiematerialet inte avläggs inom alla utbildningsprogram. Inom vissa utbildningsprogram avläggs egna kursinnehåll som beskrivs i kursböckerna för utbildningsprogrammen i WebOodi (under examensuppbyggnad). Dessa utbildningsprogram är:

  • Utbildningsprogrammet för medicin
  • Utbildningsprogrammet för odontologi
  • Kandidatprogrammet för matematiska vetenskaper
  • Kandidatprogrammet för fysikaliska vetenskaper
  • Kandidatprogrammet för kemi
  • Kandidatprogrammet för lärarstudier i matematik, fysik och kemi
  • Kandidatprogrammet datavetenskap

Börja så här

  • Läs först presentationen av studieperioden i kursboken för ditt eget utbildningsprogram i WebOodi (se examensuppbyggnad).
  • Logga sedan in dig i orienteringsdelen för Studentens digitalkompetens: orientering för ditt eget campus i Moodle-kursområdet. Där hittar du detaljerade anvisningar för avläggandet av studieperioden. Kursnyckeln som du behöver för inloggningen finns i presentationen av kursområdet, under kursområdets namn.

Du kommer enkelt till WebOodi och Moodle via sidan Mina studier.

Campusspecifika koder och namn på orienteringsdelen med vars hjälp du hittar kursområdena i Moodle:

DIGI-000A Studentens digitalkompetens: orientering (Centrum)
DIGI-100A Studentens digitalkompetens: orientering (Gumtäkt)
DIGI-200A Studentens digitalkompetens: orientering (Vik)
DIGI-300A Studentens digitalkompetens: orientering (Mejlans)
AYDIGI-500A Studentens digitalkompetens: orientering (Öppna universitetet)
DIGI-400A DIGITALKOMPETENS FÖR STUDERANDE: orientering (Svenskspråkig) – för alla utbildningsprogram som avläggs på svenska!

Anvisningar för hur kursen avläggs

Här nedan finns en koncentrerad bild som visar hur det lönar sig att studera studieperioden och en snabbanvisning för hur du ska avlägga kursen. Detaljerade instruktioner får du på ditt campus kursområde!

1) Bekanta dig med studiematerialet för de enskilda avsnitten och avlägg nivåtestet i Moodle.

2) Om ditt resultat i nivåtestet är under 70%, ska du läsa studiematerialets innehåll.

3) När du får 70 % eller mer i nivåtestet, visas länken till det kompetenstest som du slutligen ska avlägga i slutet av ingångssidan till Moodle-kursen. Kursen är avlagd när du har fått minst 70% av det maximala poängantalet.

Om du stöter på ett problem eller vill repetera någonting kan du alltid gå tillbaka till kursmaterialet och tilläggsläsningen även i ett senare skede av studierna.

Läsinstruktioner för materialet

Välkommen till materialet för Studentens digitalkompetens! Huvudläsningen av läromaterialet är delat i fem delar. Du kan bläddra bland dem antingen genom menyn i övre kanten eller från menyn till vänster, där du också kan se vilket avsnitt som är öppet. Delarna och inlärningsmålen för dem har presenterats på framsidan.

Observera att du inte måste läsa allt! Om du redan kan något utmärkt och har fått goda poäng i nivåtestet kan du fortsätta vidare!

Studiematerialet är även tillgängligt i PDF-format som du kan hämta om du vill läsa materialet utan nätuppkoppling. Märk väl att PDF-versionen inte nödvändigtvis är lika aktuell som materialet och kompetenstestet på nätet!

Vidare läsning

Förutom huvudläsningen har Studentens digitalkompetens skild tilläggsläsningen med fördjupad information om teman som inte hör till egentliga läroplan. Innehållet av vidare läsning består bland annat av publicering av hemsidor, bildbehandling och matematikprogramvaror.

Länkar

I körkortet finns flera länkar både inom materialet och länkar som tar dig till andra sidor. Länkarna inom läromaterialet öppnas huvudsakligen i samma fönster. Länkar som tar dig någon annanstans (vidare läsning, instruktioner etc.) öppnas i ett nytt mellanblad eller fönster beroende på dina inställningar.

Informationen bakom länkarna är främst fördjupande och den kan vara nyttig då man söker efter mera information. Man ska alltså inte låta dem störa läsningen om man vill koncentrera sig på att läsa materialet från början till slut!

Inforutor

Förutom vanliga brödtexten innehåller läromaterialet inforutor i vilka man har markerat olika innehåll:

Fördjupande information om ämnet som behandlas hittar du från de blåa rutorna.

Viktigt! Speciellt viktiga saker har markerats såhär.

I materialet följer vi med HU:s exempelansvariga Raimo Keski-Vääntös förehavanden. Raimos berättelser finns i dessa rutor.

En del saker har åskådliggjorts med videor och videoövningar. Dessa hittar du i de röda rutorna.